Obsah

Späť

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť