Obsah

Programový rozpočet mesta

2018

Programová štruktúra rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2018

05.struktura.pdf

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

01.pdf

Program 2 - Propagácia a marketing

02.pdf

Program 3 - Interné služby

03.pdf

Program 4 - Služby občanom

04.pdf

Program 5 - Bezpečnosť právo a poriadok

05.pdf

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

06.pdf

Program 7 - Komunikácie

07.pdf

Program 8 - Bývanie a nebytové priestory

08.pdf

Program 9 - Vzdelávanie

09.pdf

Program 10 - Šport

10.pdf

Program 11 - Kultúra

11.pdf

Program 12 - Prostredie pre život

12.pdf

Program 13 - Sociálne služby

13.pdf

Program 14 - Administratíva

14.pdf

2017

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2014-2019 - Súhrn

01.suhrn (1).pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2017-2019 - Sumár

02.sumar.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2017-2019 - Príjmy

03.prijmy.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2017-2019 - Výdavky

04.vydavky.pdf

Programová štruktúra rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2017

05.struktura.pdf

Stránka