Obsah

Programový rozpočet mesta

2012

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2012-2014 - Sumár

rozpocet_sumar.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2012-2014 - Príjmy

rozpocet_prijmov.pdf

Rozpočet mesta Tvrdošín na roky 2012-2014 - Výdavky

rozpocet_vydavkov.pdf

Programová štruktúra rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2012

programova_struktura.pdf

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

program_1.pdf

Program 2 - Propagácia a marketing

program_2.pdf

Program 3 - Interné služby

program_3.pdf

Program 4 - Služby občanom

program_4.pdf

Program 5 - Bezpečnosť právo a poriadok

program_5.pdf

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

program_6.pdf

Program 7 - Komunikácie

program_7.pdf

Program 8 - Bývanie a nebytové priestory

program_8.pdf

Program 9 - Vzdelávanie

program_9.pdf

Program 10 - Šport

program_10.pdf

Program 11 - Kultúra

program_11.pdf

Program 12 - Prostredie pre život

program_12.pdf

Program 13 - Sociálne služby

program_13.pdf

Program 14 - Administratíva

program_14.pdf

Stránka

  • 1