Obsah

Cykloturistický deň

Typ: ostatné
interegPri príležitosti ukončenia mikroprojektu Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów – Oravice – Tvrdošín pripravuje mesto  27. augusta Cykloturistický deň, ktorého sa zúčastnia zástupcovia nášho mesta, Gminy Kościelisko, Žilinského samosprávneho kraja, podnikatelia a študenti.

Spoločne absolvujú cyklotúru po novovytvorenej 14, 7 km dlhej trase v časti mesta Tvrdošín za účasti lektorky, pracovníčky Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava Ing. Zuzany Kertysovej, ktorá účastníkov bližšie zoznámi s prírodným dedičstvom Oravy. Jej odborné prednášky sú naplánované počas túry, ale aj po jej skončení, po spoločnom vyhodnotení projektu. Toto podujatie prispeje k zvýšeniu informovanosti hostí o prírodnom a kultúrnom dedičstve nášho mesta a regiónu. Vybudovaním altánkov, relaxačných zón, informačných tabúľ sa taktiež zvýši informovanosť miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta. Prispeje k tomu publikácia o kultúrnom prírodnom dedičstve  a mapa s vyznačením cyklistických trás.

Spoločná propagácia týchto trás a celá pohraničná turistická ponuka nás presvedčí o tom, že turistické trasy nepoznajú hranice a vedú k plánovaniu trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenskej hranice.

Mikroprojekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom SR a rozpočtom mesta Tvrdošín v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 


Vytvorené: 18. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 8. 2021 09:53
Autor: Mgr. Erika Čajková