Obsah

Zachraňujeme kultúrne dedičstvo

Typ: ostatné
V našom meste je niekoľko sakrálnych pamiatok z 19. storočia, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom. Boli vytvorené majstrami kamenármi z dielne Belopotockých z Bieleho Potoka. Vplyv poveternostných podmienok sa podpísal na ich štruktúre a bolo potrebné ich reštaurovať.

Naše mesto spolu s Gminou Kościelisko, snažiac sa ich zachrániť, vytvorilo projekt Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko–slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín. Po ukončení verejného obstarávania už máme víťaza zhotoviteľa reštauračných prác na piatich sakrálnych pamiatkach (Súsošie sv. Trojica, sv. Ján Nepomucký, Mariánsky stĺp, Kamenné levy, Centrálny kríž na cintoríne v Medvedzí), ktoré budú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. V súčasnosti prebiehajú reštaurátorské práce u nás i v Kościelisku, kde pripravujú Album opisujúci dané objekty, ich kultúrnu a historickú hodnotu. Naše mesto pripravuje mapu znázorňujúcu polohu sakrálnych objektov s ich popisom v 3 jazykových verziách (poľský, slovenský, anglický jazyk).


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2019 09:10
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak