Obsah

Prinavrátili sme im význam i krásu

Typ: ostatné
Zreštaurované umelecké diela týmto počinom získajú pozornosť občanov i turistov prichadzajúcich do nášho mesta.

V rámci projektu z Progra- mu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014 -2020 bolo zrekonštruovaných päť sakrálnych objektov. Výnimočné postavenie malo Súsošie na pilieri/korunovanie Panny Márie z roku 1839, ktoré bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) v roku 1966. Je originálnym dielom, zapísaným v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2642/1-2. „NKP pochádza zo známej dielne majstrov kamenárov Belopotockých z Oravského Bieleho Potoka. Plastika bola vytvorená z pieskovca bielej farby a vyniká vysokou individualitou prejavu, vyjadruje zručnosť tvorcov.“ Keďže bola situovaná v Krásnej Hôrke, na medzinárodnej ceste I/59 vedúcej do Poľska, došlo k jej poškodeniu a pred reštaurovaním bol stav jej kamennej hmoty havarijný. V rámci projektu sa uskutočnil reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie tohto sakrálneho objektu. Následne bolo originálne dielo reštaurované muzeálnym spôsobom. Reštaurovanie prebiehalo pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Žilina, ktorý: „Originálne súsošie nedoporučuje inštalovať do exteriéru, aby sa zabránilo nenávratnej strate pôvodného zachovaného diela.“ Úrad navrhol výrobu kópie súsošia, „ktoré prináša ojedinelú možnosť prezentovať v rámci jedného výtvarného diela dve hodnotné fázy jeho existencie“. Z tohto dôvodu mesto z vlastných zdrojov zabezpečí kópiu originálneho diela, ktorá bude umiestnená na pôvodnom mieste. Ďalšie kamenné plastiky sv. Ján Nepomucky, Imacculata, Centrálny kríž v Medvedzí a Kamenné levy, tiež z dielne majstrov kamenárov Belopotockých, boli reštaurované a v plánovanom termíne osadené na pôvodné miesta. Výsledkom je revitalizácia pôvodných diel a prinavrátenie ich vytrácajúcej sa umelecko h i s t o r i c k e j hodnoty. V rámci tohto projektu vznikla hodnotná publikácia o sakrálnych pamiatkach v našom meste a gmine Kościelisko opisujúca dané objekty, ich kultúrnu a historickú hodnotu. Naše mesto naviac vydalo mapu s názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok, na ktorej je vyznačená poloha sakrálnych objektov s ich popisom v 3 jazykových verziách (poľský, slovenský, anglický jazyk).


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2019 09:12
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak