Obsah

Oživíme pamiatky, ktoré nám zanechali naši predkovia

Typ: ostatné
Projekt s názvom Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdošín bol úspešný.

Vďaka tejto podpore obidvaja cezhraniční partneri môžu uskutočniť svoj zámer, a to zrekonštruovať sakrálne pamiatky, ktoré sú svedectvom bohatej tvorivosti ľudí žijúcich pred mnohými rokmi na pomedzí poľsko-slovenskej hranice. Nedostatok financií je príčinou, že mnohé sakrálne pamiatky chátrajú a sú málo turistami navštevované. Mnohé z objektov na oboch stranách hranice vyžadujú reštaurátorské a modernizačné práce, ktoré by im prinavrátili lesk a pritiahli pozornosť turistov, ktorí sem prichádzajú, ale aj samotných obyvateľov. Často zabudnuté, zanedbané svedčia o ich slabom využití ako aktíva kultúrneho bohatstva tejto oblasti.

Projekt sa má pričiniť o docenenie kultúrneho dedičstva pohraničia miestnymi obyvateľmi a turistami z oblastí mimo regiónu a mať vplyv na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti prihraničnej oblasti vytvorením nových produktov cestovného ruchu založených na kultúrno-prírodnom dedičstve. Vďaka partnerskej spolupráci obe samosprávy spropagujú produkt, ktorý bude alternatívou k rôznym formám trávenia voľného času, približujúc tým istým cieľovým skupinám bohaté kultúrne dedičstvo a históriu oblasti. Obnova objektov umožní spopularizovať toto dedičstvo, niekedy už zabudnuté.

V Tvrdošíne budú zrekonštruované Mariánsky stĺp, socha sv. Jána Nepomuckého a Kamenné sochy ležiacich levov v areáli kostola Najsvätejšej Trojice, v Medvedzí centrálny kríž v cintoríne a v Krásnej Hôrke Súsošie na stĺpe – Korunovanie P. Márie. Druhá časť projektu je zameraná na rozvoj cestovného ruchu, a to zvýšením vedomostí obyvateľstva a návštevníkov o bohatom prírodnom a kultúrnom dedičstve partnerov, čo by v dlhodobom horizonte malo viesť k zvýšeniu počtu návštevníkov a hospodárskemu rozvoju týchto oblastí. Vydaná bude trojjazyčná publikácia „Album kultúrneho dedičstva pohraničia“ propagujúca slovensko-poľské pohraničie a „Mapa sakrálnych objektov poľsko-slovenského pohraničia“ opisujúca novú turistickú trasu kultúrnych pamiatok. Publikácia a mapa výjdu v náklade po 5 tisíc kusov.


Vytvorené: 26. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2018 15:14
Autor: Správca Webu