Obsah

31. 10. 2018 Cezhraničná spolupráca prináša svoje ovocie

Typ: ostatné
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko ponúkal niekoľko oblastí, z ktorých bolo možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov.

Z týchto financií bolo zrekonštruované mestské kultúrne stredisko, cesty, chodníky a parkoviská, Centrum turizmu, hotel Limba a vybudované amfite­áter a relaxačný chodník v Oraviciach. Ku každé­mu projektu zabezpečilo mesto potrebné spolufinancovanie z mestského rozpočtu.

O tom, že spolupráca cezhraničných partnerov bola nadštandardná svedčí skutočnosť, že na kongrese Združenia Euroregiónu „Tatry“, ako naj­vyššom orgáne združenia boli mesto Tvrdošín a gmina Koś­cielisko ocenené ako najlepšie spolupracujúce samosprávy. Primátor Ivan Šaško a jeho zástupkyňa Vlasta Jančeková prevzali v Zakopanom medzi­národné ocenenie. Spolupráca s gminou na­ďalej pokračuje pri ochrane kultúrneho dedičstva, rozvoji cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry (cesty, cyk­lotrasy). Prepojenie dvoch atraktívnych turistických ob­lastí je dlhodobou devízou do budúcnosti, perspektívou na rozvoj nadregionálnych ale­bo nadnárodných činností. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na projekt Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia. V jeho rámci sa budú opravovať a modernizovať chodníky v Oraviciach, kde bude vy­budované premostenie rieky Oravica a vybuduje sa nové informačné stredisko. V Tvrdošíne bude vybudovaný cyklochodník medzi Medvedzím a Štefanovom.


Vytvorené: 3. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2019 11:10
Autor: Mgr. Jakub Betuštiak