Obsah

Deň, ktorý sa zapíše do histórie nášho mesta

Typ: ostatné
Aspoň v krátkosti pripomenieme, čím všetkým hotel musel počas jeho 42-ročnej histórie prejsť. S výstavbou hotela sa začalo už v roku 1973 a do užívania bol daný o tri roky neskôr.

V spoločnosti bol považovaný za vychýrený hotel, ktorého kvalitné služby okrem miestnych využívali aj obyvatelia širokého okolia. Po tom, ako sa však hotel dostal do rúk podvodníkom začal rapídne chátrať. Vedenie mesta však nemienilo tento objekt nechať upadnúť do zabudnutia. Preto už v roku 1993 začalo v tejto veci konať. Hoci na základe zákona to mal byť krátky proces, do cesty spravodlivosti sa stavali mnohé nekalosti aj ľudská zákernosť. V tom čase však nikto ešte netušil, že to bude viac ako 20-ročný boj. Všetko sa zmenilo až v roku 2014, keď po úspešne zvládnutých formalitách a podpísaní zmluvy o NFP v rámci cezhraničnej spolupráce začali v hoteli pracovať prví robotníci. V priebehu necelého roka prešiel hotel kompletnou rekonštrukciou. Vymenené boli okná, strecha, urobená bola nová fasáda, obklady, vymenená bola vzduchotechnika či elektroinštalácie. Pracovníci sa nezastavili ani cez víkendy, čo sa odzrkadlilo na možnosti uviesť hotel do prevádzky v tak krátkom termíne. V piatok 10. apríla v hoteli už od ranných hodín vládol čulý ruch. Ihneď po tom, ako kuchyňa a čašníci vydali posledný obed, sa v reštaurácii pustila do práce desiatka šikovných pracovníkov, aby bolo na večer všetko tip-top prichystané. Pred sedemnástou hodinou sa začali vo vestibule schádzať všetci hostia. Spolu s pánom dekanom Ľubomírom Pekarčíkom tesne pred posvätením hotela odriekli modlitbu. Pokropenie všetkých svetových strán i dreveného kríža svätenou vodou má symbolicky chrániť hotel od všetkého zlého. Po slávnostnom vysvätení nasledovalo prestrihnutie pásky, ako symbol otvorenia brán hotela. Táto česť okrem primátora I. Šašku a jeho zástupkyne V. Jančekovej pripadla na dekana Pekarčíka, ďalej na poľského kolegu v spolupráci cezhraničného projektu, Bogdana Pitońa, senátora poľského Sejmu, Stanisława Hodorowicza a riaditeľa oravskej firmy, realizátora projektu, Františka Jendrola. Tesne po slávnostnom akte už mohli vstúpiť do priestoru hotelovej reštaurácie v sprievode ľudovej hudby všetci hostia. Po tom, ako sa všetci usadili moderátorka programu, Elena Balleková, vyzvala primátora, aby sa prihovoril prítomným: „Chcel by som vás tu všetkých srdečne privítať, aby tento dnešný večer bol zadosťučinením a milou spomienkou na tieto priestory, ktoré sa nám po takej dlhej a namáhavej ceste podarilo zrekonštruovať. Samozrejme, musím poďakovať množstvu ľudí, ktorí sa pričinili o zrealizovanie projektu. Je to ako malý zázrak, že sa nám to podarilo za 10 mesiacov v tejto zložitej dobe úspešne zrealizovať. Boli sme však trpezliví a myslím, že sa to oplatilo. Prajem si aby tento hotel slúžil všetkým občanom nášho mesta, ale aj turistom a návštevní- kom nášho mesta dlhé roky, aby tu ľudia radi chodili, aby hotel i jeho pracovníci vykazovali úspechy.“ Prítomní si následne pozreli krátky film o poľsko-slovenskej spolupráci a v neposlednom rade o hoteli Limba, kde mohli vidieť všetky zmeny, ktorý- mi hotel prešiel v priebehu necelého roka od začiatku rekonštrukcie. Primátor I. Šaško sa osobitne poďakoval všetkým, ktorí stáli za celým projektom a podaroval im spomienkové predmety, ako symbol úspešne zvládnutej spolupráce. Slávnostný večer spestrili aj vystúpenia detí z Centra voľného času a Súkromnej základnej umeleckej školy Martina Rosinu. Projekt Centrá tradícií a turizmu bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.


Vytvorené: 5. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2018 23:17
Autor: Správca Webu