Obsah

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Žilina

Typ: ostatné
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Žilina

Ministerstvo vnútra SRPrevencia kriminality

Program: OD60103.39385 na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality

Názov projektu: Kamerový systém mesta Tvrdošín – II. etapa

Predmetom je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo  výške 5 000,00 € a vlastné zdroje vo výške cca 1 300,00

Realizácia projektu

Projekt predstavuje modernizáciu a rozšírenie existujúceho kamerového systému mesta Tvrdošín. Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrany kultúrnych pamiatok, zvýšenie množstva vyšetrených udalostí, zníženie množstva trestnej činnosti na území mesta, zvýšenie bezpečnosti účastníkov rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a ochranu majetku mesta pred odcudzením, znehodnotením a zničením.

Prínosom projektu je zlepšenie kvality života, hlavne ochrany majetku súkromného a verejného.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


Vytvorené: 28. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 12. 2020 12:29
Autor: Správca Webu