Obsah

Ministerstvo financií slovenskej republiky

Typ: ostatné
Ministerstvo financií slovenskej republiky

Názov projektu: Rekonštrukcia objektu telocvične v Tvrdošíne

Predmetom je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu vo  výške 13 500 € a vlastné zdroje vo výške cca 23 000 €

Z poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov sa na predmetnom objekte budú realizovať konštrukčné práce, ktoré budú pozostávať z:

  • výmeny okien a úpravy okenných otvorov
  • výmeny vchodových dverí
  • maľby telocvične

Výmena okien a úprava okenných otvorov

V časti športovej haly – telocvičňa budú pôvodné drevené okná vymenené za nové plastové so zmenšením ich svetlosti (výšky) s domurovkou výplní a  vysprávkou ostenia okien

Výmena vchodových dverí

Vymenené budú pôvodné drevené vchodové dvere za nové plastové s vyspravením vnútorných omietok

Maľby telocvične

Po vykonaní celkovej rekonštrukcie objektu telocvične budú zrealizované maľby omietok a olejové nátery.


Vytvorené: 24. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2019 10:14
Autor: Správca Webu