Tvrdošín - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, stavby "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Dátum zvesenia: 15. 10. 2020 Zodpovedá: Jana Urbanová