Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

9.12.2017 Sviatok príbuznosti

Predvianočnú náladu si preniesli do svojich domovov. Už 27.-krát pripravilo mesto pre seniorov a invalidných dôchodcov 9. decembra kultúrno-spoločenské podujatie Sviatok príbuznosti. Športová hala bola zaplnená do posledného miesta.

FOTOGALÉRIA

VIDEO

Iniciátorom zorganizovania takéhoto stretnutia bol primátor Ivan Šaško, ktorého pričinením sa pripravuje každoročne a z mestského rozpočtu sa zabezpečujú nielen darčeky, ale aj finančná pomoc. Na tohtoročnom stretnutí primátor privítal všetkých účastníkov a pripomenul hlavnú myšlienku podujatia, ktorou je spolupatričnosť.

„Vždy s určitou nostalgiou začína adventné obdobie. Prajem si, aby pre každého z vás boli Vianoce také, aké si želáte. Nám starším čas a život nejako rýchlo „letí“. Ani sme sa nenazdali a už prešiel rok od nášho predchádzajúceho stretnutia. Keď sme boli mladší, tak sme to tak nevnímali, čas nám tak rýchlo „nebežal“. Musíme sa s tým však zmieriť a čas, ktorý máme by sme mali naplno užívať. Naplno sa tešiť z každého dňa, z našich detí a vnúčat. Naše stretnutie je o nás senioroch. Všetci tu žijeme pre toho druhého s cieľom niečo po sebe zanechať. Myslím si, že v našom meste sa nemusíme za nič hanbiť, za to, ako žijeme, za to, čo sme urobili a ešte plánujeme urobiť. Máme najnižšie dane na Slovensku, máme najkrajšie mesto, to musím povedať. Je to naše mesto, máme ho radi. Môžeme sa pochváliť kostolíkom zapísaným v zozname Unesco, Skalkou - našim pútnickým miestom. Máme tu pokoj a želáme si, aby sme mali aj radosť zo života. Informácie vám sprostredkúvame v mestských novinách, kde sa dozvedáte, čo robíme a čo plánujeme urobiť. A je toho naozaj dosť.“

Primátor sa poďakoval všetkým, ktorí mu dali hlas vo voľbách do vyšších územných celkov. Je na škodu nášho mesta, že sa do VÚC dostali ľudia ktorí nikdy nepomohli Tvrdošínu a ani tak neurobia.

„Pre mňa je však najdôležitejšie naše mesto, a preto sa mu venujme a dokážme udržať jeho úroveň, aby hlavne naša mládež mala výborné podmienky. Chcem sa vám poďakovať za doterajšiu podporu, za dôveru, ale aj za to, čo ste vo svojou živote dokázali urobiť pre svoje rodiny, pre naše mesto. Želám vám veľa zdravia a pekné a požehnané vianočné sviatky a šťastný Nový rok.“

Za kluby dôchodcov poďakovala primátorovi predsedníčka M. Galasová. Ocenila jeho úprimnú a veľkodušnú pomoc, ktorú seniori pociťujú v každodennom živote, či je to pri určení výšky všetkých daní, kde presadzuje ich udržanie v minimálnej výške. Aj preto sa radíme v rebríčku platenia daní na prvé miesta v rámci celého Slovenska. Pripomenula zabezpečovanie a rozvoz obedov do domácnosti pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Hovorila o podpore aktivít a výletov s tým, že vždy nájdu u primátora porozumenie a ich žiadosti na bezplatnú dopravu či poskytovanie rôznych úľav sú vždy kladne vybavené.

„Vážený pán primátor, je mi cťou, že vám môžem v mene klubov v mene všetkých seniorov, zdravotne postihnutých občanov, ale aj ostatnej verejnosti poďakovať za vašu pomoc a ústretovosť. Poďakovať za to, že žijeme v pokojnom a krásnom meste, za to, že meníte naše mesto vo všetkých oblastiach. Vaša pracovitosť a húževnatosť je pre nás všetkých príkladom. Dovoľte, aby som vám za nás všetkých popriala veľa zdravia, šťastia a pracovného elánu.“

Príjemnú atmosféru tohto slávnostného podujatia umocnili vystúpenia detí z centra voľného času a základných umeleckých škôl a hudobná skupina Valery Band, ktorá spríjemnila popoludnie známymi evergrínmi a vianočnými piesňami.