Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

27.11.2017 Uvítanie detí

V pondelok 27. novembra 2017 bolo na mestskom úrade veselo. Na pozvanie mesta sem zavítali rodičia s novonarodenými deťmi, ktorých slávnostne uvítala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková.   FOTOGALÉRIA.

Stalo sa pravidlom a tradíciou, že naše mesto si uctí rodičov a našich najmenších - novonarodené deti - uvítaním do života v sobášnej sieni.

„Občianske uvítanie do života je jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ, ktoré si budete uchovávať v pamäti. Teším sa spolu s rodičmi zo zázraku života. Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar, ktorý Vás milí rodičia bude sprevádzať po celý život, ale aj záväzok a poslanie pre mesto aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí.“ povedala okrem iného V. Jančeková. Prítomní rodičia si následne z jej rúk prevzali finančný darček a knihu s venovaním od primátora mesta. Do života sme v uvedený deň privítali 35 novorodencov (15 chlapcov a 20 dievčat).