Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

6.12.2017 Tohtoročný Mikuláš bol opäť štedrý

Mikulášska tradícia zapustila u nás pevné korene. Možno je to preto, že Mikuláš je symbolom štedrosti, dobročinnosti a lásky. I tento rok sa zaplnilo Trojičné námestie, kde príchod Mikuláša očakávali nielen tí najmenší. FOTOGALÉRIA.

Čakaniu na Mikuláša a jeho družinu predchádzal kultúrny program v podaní detí centra voľného času a následne scénický program Divadla Theáter z Rožňavy. Profesionálne stvárnenie mikulášskych a predvianočných zvykov i pesničiek upútalo deti, ale aj dospelých. Napätie detí vrcholilo, keď sa ozval zvuk zvončeka a z diaľky sa na námestie blížil Mikuláš so svojou družinou - anjelmi a čertami.

Mikuláš vyzval primátora mesta Ivana Šašku aby sa k všetkým prihovoril a tradične rozsvietil s pomocou malého dobrovoľníka vianočný stromček. Rozsvietený lampáš za pomoci odpočítavania rozžiaril mestský vianočný stromček a súčasne výzdobu v celom meste. V tom istom momente sa rozžiarili tisíce svetielok, ktoré boli inštalované v každej mestskej časti a aj pozdĺž medzinárodnej cesty vedúcej do Poľska. Potom už prišla chvíľka, kedy sa rozdávali darčeky a všetky deti si odniesli sladkú odmenu. Vedenie mesta nezabudlo ani na dospelých, ktorích občerstvil Vianočný punč a sladké koláčiky. Dospelí, rovnako ako deti, aj napriek zlému počasiu strávili príjemné dve hodiny v rozhovoroch so svojimi známymi. Príjemnú atmosféru dopĺňali vianočné melódie.