Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

12. - 13.12.2017 XIII. ročník celoslovenskej súťaže

Spojená škola Tvrdošín v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Sekcia Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie Bratislava,

organizuje 12. - 13. decembra 2017 XIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktickej zručnosti žiakov stredných odborných škôl a IV. ročníka v študijnom odbore - 6317 M obchodná akadémia.