Obsah

Aktuality

18.09.2020

Plaváreň

POZOR!!! Nové otváracie hodiny mestskej plavárne

Mestská plaváreň z prevádzkových dôvodov bude každú nedeľu zatvorená. Toto nariadenie nadobúda platnosť od 1.9.2020 až do odvolania. Na základe veľkého záujmu o ranné plávanie zvyšujeme počet dní ranného plávania z troch dní (utorok, streda, štvrtok) na celý pracovný týždeň (od pondelka do piatka). Wellness je len na objednávku. Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny:

Detail

18.09.2020

Termálne bazény

OTVORENÉ - termálne bazény v Oraviciach!!!

Od 13.06.2020 (sobota) sú termálne bazény v Oraviciach opäť otvorené. Od 01.07.2020 sú otvorené v čase od 11.00 hod. do 20.30 hod.. Od 07.09.2020 budú otvorené v čase od 11.00 hod. do 19.30 hod.. Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny:

Detail

18.09.2020

Noviny č. 2/2020

Mestské noviny

Mestské noviny

Detail

17.09.2020

Obchvat Tvrdošína je v záverečnej fáze schvaľovacieho procesu

Obchvat Tvrdošína je v záverečnej fáze schvaľovacieho procesu

Proces schvaľovania je takmer u konca.

Detail

17.09.2020

SR

Pozor! Nové opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydané pre mestá Tvrdošín a Trstená

Od piatka 18. septembra 2020 platia v meste Tvrdošín od 12:00 nové striktné nariadenia v súvislosti so šírením Covid-19, ktoré platia až do odvolania. Viac v prílohe ...

Detail

16.09.2020

Zdravotné stredisko

Zdravotné stredisko prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája prebieha v zdravotnom stredisku na Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Bola ukončená prvá časť rekonštrukcie zdravotného strediska na prízemí v priestoroch krčnej ambulancie. V týchto priestoroch sú dočasne presťahované detské ambulancie.

Detail

16.09.2020

Stavenisko Cykloturistického chodníka

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sa pomaly chýlia ku koncu

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Momentálne sa pracuje na posledných úpravách Cykloturustického chodníka.

Detail

16.09.2020

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončená 1

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí je ukončená

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357.

Detail

16.09.2020

Výrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou

Vyrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou

Mesto Tvrdošín začalo s terénnymi prácami na novom cyklochodníku, ktorého trasa bude viesť od Galérie M. Medveckej, okolo družstva v Krásnej Hôrke a pri Nižnej sa bude napájať na už existujúci cyklochodník.

Detail

16.09.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenia

Nové opatrenia sa týkajú rúšok, osôb prichádzajúcich zo zahraničia a opatrenia pre prevádzky. Viac v prílohách...

Detail

16.09.2020

Dezinfekcia TS

Mesto pokračuje v dezinfekcii verejných priestranstiev

Dezinfekcia verejných priestranstiev je v tomto období dôležitá, keďže koronavírus sa šíri naďalej, a preto ani mesto Tvrdošín nezaháľa a pokračuje v pravidelnom dezinfikovaní.

Detail

16.09.2020

Spoločenská sála

O spoločenskú sálu po zrekonštruovaní je veľký záujem

V súčasnosti je už zrekonštruovaná spoločenská sála v plnej prevádzke.

Detail

15.09.2020

Oravice

Výstavba cyklochodníka pokračuje aj v Oraviciach

V týchto dňoch sa začali realizovať zemné práce a začalo sa s navážaním podkladových vrstiev. V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

Detail

15.09.2020

Infocentrum

Výstavba infocentra v Oraviciach

Súčasťou projektu výstavby cyklochodníka v Oraviciach je aj výstavba samostatného objektu – „Turistického informačného centra Oravice“, ktoré bude poskytovať služby pre návštevníkov tejto mestskej časti.

Detail

15.09.2020

Cesta Oravice

Rekonštrukcia cesty na úseku Oravice - Vitanová je ukončená

Po minuloročnej výstavbe mostov na tomto úseku finišovali práce na cestnom telese. Cestný úsek Oravice - Vitanová bol úspešné ukončený a bolo nastriekané nové cestné značenie. Tieto práce sa zosúlaďovali s výstavbou cyklochodníka v Oraviciach.

Detail

Kalendár akcií

06.10.2020

koncert

Miro Jaroš - koncert pre deti - zmena termínu

Pozývame všetky deti na hudobný koncert MIRA JAROŠA - Koncert pre (ne)poslušníkov - v utorok 6. októbra 2020 o 17:00 hod. v Kine Javor

Detail