Obsah

Aktuality

20.06.2022

Stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou" pokračujú podľa harmonogramu.

Stavebné práce na stavbe "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou" pokračujú podľa harmonogramu.

Výstavba obchvatu Tvrdošína beží naplno na celom úseku. Stavba pokračuje podľa harmonogramu. Čítaj ďalej...

Detail

20.06.2022

Rekonštrukcia cesty I/59 v úseku katastrálneho územia Krásnej Hôrky

Rekonštrukcia cesty I/59 v úseku katastrálneho územia Krásnej Hôrky

Prebieha rekonštrukcia cesty I/59 v úseku katastrálneho územia Krásnej Hôrky s úpravou autobusových zastávok a priľahlých chodníkov.

Detail

20.06.2022

Prebieha výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

Prebieha výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

V priestore materskej školy na Medvedzí prebiehajú stavebné práce na výstavbe zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Detail

20.06.2022

Michalské námestie oživí prebiehajúca rekonštrukcia Domu služieb

Michalské námestie oživí prebiehajúca rekonštrukcia Domu služieb

Na dome služieb Medvedzie prebiehajú rekonštrukčné práce

Detail

20.06.2022

kaufland fin.dar

Dobré skutky nosia šťastie

Za každý nákup v hodnote minimálne 20€ prispel Kaufland sumou 1€ Centru voľného času v Tvrdošíne. Ďakujeme

Detail

20.06.2022

XXXI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU V ORAVICIACH

XXXI. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU V ORAVICIACH

V nedeľu 24.07.2022 sa konali XXXI.FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD OSOBITOU v ORAVICIACH v areálu prírodného amfiteátra.

Detail

20.06.2022

Tatra Sky Maraton

Tatra SkyMarathon 2022

V dňoch 23. a 24.07.2022 sa uskutočnilo bežecké podujatie pod názvom: "Tatra SkyMarathon". Dňa 24.07.2022 z Trojičného námestia o 9:00 odštartoval beh Orava Trail, ktorého trasa viedla cez Oravice a cieľ bol v poľskom Witowe.

Detail

20.06.2022

Vatra zvrchovanosti

VATRA ZVRCHOVANOSTI

V piatok 22. júla 2022 o 19:30 hod. bola na Skalke v Tvrdošíne zapálená "Vatra zvrchovanosti", ktorú zorganizovali KR a OR SNS Tvrdošín v spolupráci s vedením mesta a Maticou Slovenskou.

Detail

20.06.2022

ihrisko KH

Rekonštrukcia futbalového areálu v Krásnej Hôrke

Prebieha rekonštrukcia futbalového areálu za účelom skvalitnenia hracej trávnatej plochy hlavného ihriska. Zároveň budú realizované podobné práce aj na vedľajšom pomocnom ihrisku.

Detail

20.06.2022

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v mestskej časti Medvedzie - I. etapa je ukončená

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v mestskej časti Medvedzie - I. etapa je ukončená

Práce prebehli na ul. Konopná 1 a 2, následne pokračovali na časti ul. Družstevná a súčasne sa projekčne pripravuje II. etapa v lokalite Hríbiky.

Detail

20.06.2022

Práce na miestnych komunikáciách

Práce na miestnych komunikáciách

V uplynulých dňoch boli zrealizované povrchové úpravy miestnych komunikácií a položenie živičného krytu v lokalite Vladina. Ďalej práce pokračovali na ul. Konopná 1, 2 a na časti ul. Družstevná v rozsahu tak, ako boli projekčne pripravované v rámci 2.etapy (1.etapa prebiehala v minulom roku).

Detail

20.06.2022

Výstavba vodovodu pre Oravice

Výstavba vodovodu pre Oravice

V súčasnosti mesto pokračuje vo výstavbe ďalšej etapy stavby zásobného potrubia vody v Oraviciach, ktoré sa realizuje v zmysle zámerov a projektov „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice“ a to objekt Vodovod a jeho časť - Zásobné potrubie.

Detail

20.06.2022

ihrisko Hrádky

Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk

Prebieha rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk na Hrádkach a Vladine.

Detail

20.06.2022

rozkvitnuté mesto

Naše mesto rozkvitlo všetkými farbami

Leto prevzalo kontrolu nad zeleňou v našom okolí. Jej krásu môžeme obdivovať po celom meste. Nájdeme tu farebné kvetiny, pestré záhony, či dokonca kvitnúce stromy. Okrem toho sa môžeme tešiť na vysoké teploty, ktoré spríjemňujú letné dni.

Detail

20.06.2022

Oprava schodov pri pošte na sídlisku Medvedzie

Oprava schodov pri pošte na sídlisku Medvedzie

V predchádzajúcich dňoch prebehla oprava schodov pri pošte na sídlisku Medvedzie.

Detail

20.06.2022

drevený kostolík

VZÁCNA NÁVŠTEVA V DREVENOM KOSTOLÍKU

Náš drevený kostolík navštívil riaditeľ pamiatkového úradu Ing. Miloš Dudáš, CSc. zo Žiliny aj so svojimi kolegami pamiatkármi z Čiech a Južnej Moravy. Podal im svoj zaujímavý výklad.

Detail

20.06.2022

Oprava zvonice v Krásnej Hôrke

Oprava zvonice v Krásnej Hôrke

V uplynulých dňoch prebehla oprava a vymaľovanie zvonice v Krásnej Hôrke.

Detail

20.06.2022

otvaracie hodiny

Mestská knižnica víta svojich čitateľov

Mestská knižnica je otvorená v nových priestoroch v budove MsKS Medvedzie pre svojich čitateľov a návštevníkov.

Detail

19.06.2022

predškoláci na radnici

Predškoláci na mestskom úrade

V obradnej sieni mesta sa stretli budúci prváčikovia, kde sa im prihovoril primátor mesta Ivan Šaško.

Detail

19.06.2022

"ŠKOLA VOLÁ" AJ PREDŠKOLÁKOV Z MŠ MEDVEDZIE

"ŠKOLA VOLÁ" AJ PREDŠKOLÁKOV Z MŠ MEDVEDZIE

Triedy predškolákov z MŠ Medvedzie si na Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí zavesili svoje tablá, ktoré majú symbolizovať, že už v lete opustia škôlku a na jeseň nastúpia do školských lavíc, kde sa budú učiť čítať, písať, počítať.

Detail

19.06.2022

kostolík

DREVENÝ GOTICKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH JE OTVORENÝ

Oznamujeme všetkým návštevníkom, že od 1. júna do 11. septembra je náš kostolík opäť sprístupnený verejnosti.

Detail

19.06.2022

Výstavba križovatky na ceste I/59 pri hypermarkete Kaufland

Výstavba križovatky na ceste I/59 pri hypermarkete Kaufland

Od 28.06.2022 bude prebiehať striedavá uzávierka cesty I/59 v rámci ktorej bude upravovaná pravá resp. ľavá polovica cesty. Cestná premávka bude striedavo vedená vo voľnej polovici vozovky regulovaná cestnou svetelnou signalizáciou.

Detail

18.06.2022

Rekonštrukcia oceľového mosta cez rieku Oravica na účelovej komunikácii je ukončená

Rekonštrukcia oceľového mosta cez rieku Oravica na účelovej komunikácii je ukončená

Oceľový most cez rieku Oravica s napojením na obslužnú komunikáciu ku skládke PDO Jurčov Laz je už po rekonštrukcii otvorený a daný do užívania.

Detail

29.05.2022

uvítanie detí

2.6.2022 Uvítanie detí na Mestskom úrade

Nový život je aj nový príbeh, ktorý sa začína tvoriť od narodenia dieťatka. V začiatkoch tohto príbehu stoja rodičia, ktorí vedú svoje deti k tomu, aby si tvorili svoj príbeh a to čo najkrajší.

Detail

Kalendár akcií