Obsah

Aktuality

03.08.2020

Plaváreň

POZOR!!! Nové otváracie hodiny mestskej plavárne

Od 13.07.2020 (pondelok) je mestská plaváreň otvorená podľa prázdninových otváracích hodín. Na základe veľkého záujmu o ranné plávanie zvyšujeme počet dní ranného plávania z troch dní (utorok, streda, štvrtok) na celý pracovný týždeň (od pondelka do piatka). Majiteľom permanentiek sa predlžuje ich platnosť o 3 mesiace. Wellness je len na objednávku. Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny:

Detail

03.08.2020

Termálne bazény

OTVORENÉ - termálne bazény v Oraviciach!!!

Od 13.06.2020 (sobota) sú termálne bazény v Oraviciach opäť otvorené. Od 01.07.2020 budú otvorené v čase od 11.00 hod. do 20.30hod.. Návštevníci sú povinní dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny:

Detail

02.08.2020

Noviny č. 2/2020

Mestské noviny

Mestské noviny

Detail

02.08.2020

Stavenisko Cykloturistického chodníka

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sú v plnom prúde

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Práce prebiehajú podľa plánu.

Detail

27.07.2020

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Zdravotné stredisko prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája prebieha v zdravotnom stredisku na Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Jej účelom je modernizácia a zhodnotenie priestorov jednotlivých ambulancií i spoločných priestorov.

Detail

22.07.2020

Oravice

Výstavba cyklochodníka pokračuje aj v Oraviciach

V týchto dňoch sa začali realizovať zemné práce a začalo sa s navážaním podkladových vrstiev. V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

Detail

21.07.2020

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí 4

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357.

Detail

21.07.2020

Rekonštrukcia sály je ukončená. 2

Rekonštrukcia sály je ukončená.

V súčasnosti je už zrekonštruovaná spoločenská sála v plnej prevádzke.

Detail

17.07.2020

Poézia všednosti

Výstava - Poézia všednosti

Art Galéria Schürger v Tvrdošíne vás pozýva na 178. výstavu POÉZIA VŠEDNOSTI

Detail

17.07.2020

Vyrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou 3

Vyrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou

Mesto Tvrdošín začalo s terénnymi prácami na novom cyklochodníku, ktorého trasa bude viesť od Galérie M. Medveckej, okolo družstva v Krásnej Hôrke a pri Nižnej sa bude napájať na už existujúci cyklochodník.

Detail

17.07.2020

Cesta Oravice

Rekonštrukcia cesty na úseku Oravice - Vitanová pokračuje

Po minuloročnej výstavbe mostov na tomto úseku pokračujú práce na cestnom telese s prípravou na nový asfaltový koberec. Tieto práce sa zosúlaďujú s výstavbou cyklochodníka v Oraviciach, ktorá započala v týchto dňoch.

Detail

09.07.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR

Zrušenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

- ktoré boli uložené rozhodnutím RÚVZ DK č. A/2020/01102-RHaGT zo dňa 4.7.2020 ... viac info v prílohe.

Detail

08.07.2020

bus Zakopane

Hranica otvorená s Eurolinkou a historickým autobusom

Pri príležitosti znovuotvorenia štátnej hranice pre turistický ruch a opätovné zviditeľnenie  možností cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu medzi Žilinským krajom a Malopoľským vojvodstvom sa uskutoční v sobotu 18. júla podujatie s názvom „Hranica otvorená s Eurolinkou a historickým autobusom”.

Detail

07.07.2020

Výberové konanie

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Medvedzie 155, Tvrdošín.

Detail

06.07.2020

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Detail

Kalendár akcií

06.10.2020

koncert

Miro Jaroš - koncert pre deti - zmena termínu

Pozývame všetky deti na hudobný koncert MIRA JAROŠA - Koncert pre (ne)poslušníkov - v utorok 6. októbra 2020 o 17:00 hod. v Kine Javor

Detail