Obsah

Aktuality

28.05.2020

Vraciame sa do škôlky 1

Vraciame sa do škôlky

Riaditeľstvá materských škôl v našom meste oznamujú rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR začnú od 1. júna 2020 s obnovou výchovnej činnosti.

Detail

28.05.2020

Ideme opäť do školy, hoci nie všetci

Ideme opäť do školy, hoci nie všetci

Riaditeľstvá základných škôl v našom meste oznamujú rodičom, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR začnú základné školy od 1. júna 2020 s obnovou školského vyučovania a výchovnej činnosti ŠKD pre žiakov 1. až 5. ročníka.

Detail

27.05.2020

Oznam 1

Oznam

Oznamujeme občanom nášho mesta, že v týchto dňoch začínajú pracovníci určení mestom doručovať Rozhodnutia k dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2020 osobne do domácností. Doručenie Rozhodnutí potvrdia občania svojim podpisom.

Detail

27.05.2020

Rekonštrukcia sály

Rekonštrukčné práce pokračujú podľa harmonogramu prác

V súčasnosti prebiehajú búracie práce v kuchyni, práce na novej elektroinštalácii a vodoinštalácii.

Detail

27.05.2020

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sú v plnom prúde 2

Práce na stavenisku Cykloturistického chodníka Tvrdošín – Kościelisko sú v plnom prúde

Cykloturistický chodník Tvrdošín – Kościelisko je plne obsadený pracovníkmi firmy, ktorá má na starosti jeho výstavbu. Práce prebiehajú podľa plánu a momentálne sa pracuje na položení prvej vrstvy asfaltu.

Detail

27.05.2020

Cyklochodník Oravice

Výstavba cyklochodníka pokračuje aj v Oraviciach

V týchto dňoch sa začali realizovať zemné práce a začalo sa s navážaním podkladových vrstiev. V Oraviciach cyklotrasa nadviaže na Relaxačný chodník a viesť bude popri Oravici až k ústiu Tichej doliny.

Detail

27.05.2020

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí

Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357.

Detail

25.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR + rozhodnutia Ministerstva školstva SR

Združenie miest a obcí SR zverejnilo dôležité informácie v súvislosti s novými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu súvisiace hlavne s nástupom detí do školy a škôlok od 1. júna.

Detail

13.05.2020

Postavený máj sa hrdo týči na námestí

Postavený máj sa hrdo týči na námestí

Stavanie mája je jedna z najkrajších, najveselších a najfarebnejších tradícií na Slovensku. Symbolika stavania mája odkazuje na jar, ktorá je v plnom rozpuku. Prebúdza sa príroda, rodí sa nový život a začínajú sa aj práce na poliach.

Detail

13.05.2020

Envipak

Certifikát pre mesto Tvrdošín od organizácie ENVI-PAK

Organizácia ENVI-PAK, ktorá zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Tvrdošín Certifikát za rok 2019, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 670 363 kg. Čítaj viac...

Detail

13.05.2020

Cyklochodník

Vyrastá nový Cyklochodník medzi Tvrdošínom a Nižnou

Mesto Tvrdošín začalo s terénnymi prácami na novom cyklochodníku, ktorého trasa bude viesť od Galérie M. Medveckej, okolo družstva v Krásnej Hôrke a pri Nižnej sa bude napájať na už existujúci cyklochodník.

Detail

13.05.2020

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Zdravotné stredisko prejde rozsiahlou rekonštrukciou

Od polovice mája prebieha v zdravotnom stredisku na Medvedzí rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. Jej účelom je modernizácia a zhodnotenie priestorov jednotlivých ambulancií i spoločných priestorov.

Detail

12.05.2020

Cesta Oravice

Začala rekonštrukcia cesty na úseku Oravice - Vitanová

Po minuloročnej výstavbe mostov na tomto úseku pokračujú práce na cestnom telese s prípravou na nový asfaltový koberec. Tieto práce sa zosúlaďujú s výstavbou cyklochodníka v Oraviciach, ktorá započala v týchto dňoch.

Detail

12.05.2020

Plaváreň

UPOZORNENIE

Z preventívnych dôvodov je Mestská plaváreň od 11.03.2020 až do odvolania ZATVORENÁ!!! Ďakujeme za pochopenie

Detail

12.05.2020

Dezinfekcia TS

Mesto pokračuje v dezinfekcii verejných priestranstiev

Dezinfekcia verejných priestranstiev je v tomto období dôležitá, a preto ani mesto Tvrdošín nezaháľa a pokračuje v pravidelnom dezinfikovaní.

Detail

Kalendár akcií

06.10.2020

koncert

Miro Jaroš - koncert pre deti - zmena termínu

Pozývame všetky deti na hudobný koncert MIRA JAROŠA - Koncert pre (ne)poslušníkov - v utorok 6. októbra 2020 o 17:00 hod. v Kine Javor

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií