Obsah

Skvalitňujú sa podmienky v IBV

Typ: ostatné
Mesto Tvrdošín vytvára podmienky pre skvalitnenie života obyvateľov v jednotlivých lokalitách.

Na Brezinách boli rozšírené inžinierske siete

„Naše mesto je akcionárom Oravkej vodárenskej spoločnosti (OVS) a z tohto dôvodu je možné presadzovať záujmy mesta. Ide najmä o vybudovanie vodovodov, pretože potrebujeme zabezpečiť zásobovanie kvalitnou pitnou vodou obyvateľov v ešte sa budujúcich lokalitách individuálnej bytovej výstavby,” povedal nám primátor I. Šaško, ktorý je členom dozornej rady OVS.

Prvá etapa budovania vodovodu a kanalizácia sa uskutočnila v IBV Breziny pred dvomi rokmi. Na ich stavbu pripravilo mesto projektovú dokumentáciu a vybavilo potrebné povolenia k realizácii stavby. Časť tejto investície bola financovaná z rozpočtu mesta a časť OVS.

Tento rok po rokovaniach vedenia mesta s predstavenstvom OVS bolo dohodnuté, že ďalšie úseky výstavby vodovodu a kanalizácie nazvané ako II. etapa  budú zabezpečené z prostriedkov OVS. Servis údržbu ďalším vyše 100 m vodovodného potrubia a vyše 100 m kanalizačnej siete bude zabezpečovať OVS. Život obyvateľom tejto lokality skvalitnilo vybudovanie časti mestskej komunikácie v dĺžke cca 700 m s položením asfaltového koberca. V súčasnosti sa buduje verejné osvetlenie, stĺpy sú už osadené, termín dokončenia inštalácie svietidiel záleží od počasia.  

 

IBV Medvedzie - Široké

Rozšírenie inžinierskych sieti v tejto lokalite rieši vybudovanie časti miestnych komunikácii s napojením na ulicu Družstevná. Taktiež bude položený asfaltový kryt, pričom súčasťou stavby bude aj odvodnenie povrchových a dažďových vôd pomocou betónových žľabov a položením drenážneho potrubia.

 

IBV Varta

Individuálna bytová výstavba prebieha aj v lokalite Varta, v ktorej technické služby mesta Tvrdošín upravili a vytvarovali novú miestnu komunikáciu. Následne boli položené NN elektrické rozvody a nová trafostanica. Bola vybudovaná verejná kanalizácia o dĺžke 214 m a verejný vodovod o celkovej dĺžke 220 m.

 

IBV Pod Žiarcom

V rámci budovania individuálnej bytovej výstavby v danej lokalite v roku 2015 bolo zrealizované položenie NN elektrických rozvodov. Bola vybudovaná cca 255 m verejnej kanalizácie ako ja 250 m vodovodu. V tomto roku mesto pripravilo všetko potrebné pre majetko - právne vysporiadanie vlastnických vzťahov pod miestnu komunikáciu. 

 

IBV Krásna Hôrka - Hrady

Vzhľadom na veľký záujem o individuálnu bytovú výstavu v lokalite Krásna Hôrka - Hrady mesto vypracováva projektovú dokumentáciu pre územné konanie. Táto stavba je v štádiu ďalšej stavebnotechnickej a povoľovacej prípravy.


Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2018 13:33
Autor: Správca Webu