Obsah

Významný úspech žiaka zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín

Typ: ostatné
Spojená školaO významný úspech Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole Tvrdošín sa pričinil žiak druhého ročníka študijného odboru elektrotechnika Tobias Hrubjak na celoslovenskej súťaži "Mladý elektronik" v rámci výstavy "Mladý tvorca 2019" na celoštátnom podujatí "Skills Slovakia" na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Spomedzi veľkého počtu 30 súťažiacich žiakov zo stredných škôl z celého Slovenska obsadil vynikajúce 2. miesto. Táto súťaž je určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl so zameraním na elektrotechniku a elektroniku. Súťaž sa konala v dňoch 5. - 6. novembra 2019 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Organizátorom a garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov. Pozvánku dostali a súťaže sa zúčastnili všetky Stredné priemyselné školy a Stredné odborné školy na Slovensku, pričom za každú školu sa súťaže zúčastnil 1 žiak.

Súťaž pozostávala z teoretického testu, v ktorom mali žiaci vyriešiť celkom 30 zadaní. Potom nasledovala praktická časť súťaže, v ktorej mali súťažiaci zhotoviť funkčný elektronický výrobok, ktorým bol jednoduchý elektronický osciloskop. Odborná hodnotiaca komisia zostavená z popredných odborníkov v oblasti elektroniky hodnotila kvalitu spájkovania, funkčnosť výrobku, vyhotovenie, ako aj čas odovzdania výrobku a samozrejme aj výsledky teoretického testu.

Možno jednoznačne povedať, že ide o významný osobný úspech Tobiasa Hrubjaka, talentovaného študenta z Oravskej Polhory, ktorého do tajov elektroniky začal zasväcovať už jeho otec. Prebudil v ňom záujem o štúdium elektrotechniky, ktoré sa rozhodol realizovať na Spojenej škole v Tvrdošíne. Pod tento jeho úspech sa určite pričinili aj učitelia odborných elektrotechnických predmetov na škole. Prajeme mu týmto ešte viac podobných úspechov počas štúdia na Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej škole v Tvrdošíne.


Vytvorené: 12. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2019 10:28
Autor: