Obsah

Stavanie mája

Typ: oznamy | ostatné
V sobotu 30. apríla 2022 sa na Trojičnom námestí uskutočnil kultúrny program pri príležitosti stavania mája.

V programe sa predstavili deti z CVČ Tvrdošín,  ZUŠ Tvrdošín, SZUŠ M. Rosinu a Ľudová hudba Spod JAVORA .

Stavanie Mája

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.


Vytvorené: 28. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2022 12:15
Autor: