Obsah

Problém čistoty v našom meste

Typ: ostatné
Odpad, ktorý sa povaľuje na verejnej zeleni, obaly z rýchleho občerstvenia, poháre, tégliky, igelitové vrecká, papierové vreckovky!

Je zarážajúce, že aj napriek prítomnosti veľkého množstva rôznych druhov odpadových nádob a košov sú niektorí jedinci tak leniví, nevychovaní a arogantní, že vlastné pozostatky nechávajú položené priamo tam, kde skonzumovali ich obsah .

,,MŠ Medvedzie neustále bojuje s vandalizmom detí nášho sídliska. Ako náhle sa oteplí a počasie je priaznivejšie, tak spomínané deti stoja pred škôlkou fajčia, pijú alkohol a všetkým čo použijú pre zábavu znečisťujú jej okolie. Pedagogickí pracovníci sú potom každé ráno nútení tieto priestory upratať, aby boli nie len čisté ale aj bezpečné, pretože tento odpad je všetkých druhov - od použitých injekčných striekačiek, cez rozbité fľaše od alkoholu až po ohorky cigariet. Osoby sú vždy upozornené ale to pomôže vždy len na chvíľku. Za krátky čas po upozornení sa na miesta vracajú. Veľmi pekne prosíme všetkých vždy o pomoc, ale nie každý má odvahu s týmito ľuďmi komunikovať, keďže sú pod vplyvom návykových látok. Mestská polícia aktívne reaguje, ale prosíme o zvýšenie pozornosti v priestoroch MŠ," hovorí pani riaditeľka.

Problémom nie je len odpad v tejto oblasti, ale takisto aj posprejovaná fasáda MŠ. Títo ľudia - "sprejeri" by sa mali taktiež nad sebou zamyslieť, pretože sú to škody, ktorých odstránenie stojí nemalé peniaze a pri odhalení týchto páchateľov im hrozí vysoká pokuta.

Obyvatelia bytovky č. 2 sa sťažujú na niektorých neprispôsobivých obyvateľov, ktorí svoje odpadky odhadzujú  do vetracej šachty a pritom majú pár metrov ďalej odpadové nádoby na separované odpady. Preto prosíme všetkých obyvateľov nášho mesta, aby triedili odpad  a mali úctu voči tomu, čo naše mesto vybudovalo a čo má slúžiť nám všetkým. Pre správnu separáciu odpadu ešte raz prikladáme obrázok.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 16. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2018 08:18
Autor: