Obsah

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020

Typ: ostatné
Oznamujeme občanom nášho mesta, že všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2019 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností: dedičstvo, kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie a vlastníci nového preukazu ZŤP sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a to do 31.januára 2020 na MsÚ.

Doklady odôvodňujúce odpustenie poplatku za komunálny odpad : potvrdenie o ubytovaní študenta denného štúdia, ktorý navštevuje školu na území SR alebo v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí, treba doručiť na Technické služby Mesta Tvrdošín do 31.januára 2020.

Finančné oddelenie
MsÚ Tvrdošín                                                                                           


Vytvorené: 21. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2020 10:58
Autor: