Obsah

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019

Typ: ostatné
Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnostído 31. januára 2019Oznamujeme občanom nášho mesta, že všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2018 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností: dedičstvo, kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie, vlastníci nového preukazu ZŤP, sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a to od 02. januára 2019 do 31. januára 2019.

Doklady odôvodňujúce odpustenie poplatku za komunálny odpad: potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte v zahraničí, treba doručiť na Technické služby Mesta Tvrdošín do 31. januára 2019.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

do 31. januára 2019

 

Oznamujeme občanom nášho mesta, že všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2018 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností: dedičstvo, kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie, vlastníci nového preukazu ZŤP, sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a to od 02. januára 2019 do 31. januára 2019.

Doklady odôvodňujúce odpustenie poplatku za komunálny odpad: potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pobyte v zahraničí, treba doručiť na Technické služby Mesta Tvrdošín do 31. januára 2019.

 

Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín


Príloha

Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 11:28
Autor: