Obsah

Podpora pre Florbalový klub Tvrdošín

Typ: ostatné
žskV rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 sa nám podarilo vypracovať úspešný projekt na kúpu materiálno-technického zabezpečenia pre skvalitnenie práce s mládežou v našom klube.

Za poskytnuté finančné prostriedky pribudne do klubu nová svetelná tabuľa a brankárske výstroje pre súčasných ale i budúcich hráčov nášho klubu.

Myšlienkou víťazného projektu “Behaj, skóruj a vyhrávaj” je postupne zapojiť do florbalu čo najviac detí a mladistvých hravou formou, mládeži zabezpečovať pravidelný tréningový proces a zlepšenie tréningových podmienok v klube, tréning pod dozorom skúsených trénerov aj organizácia podujatí a pravidelné zapájanie sa do súťaží. Chceme podporovať talentovanú mládež. Hlavnou myšlienkou je rozšírenie členskej základne klubu, rozvoj a propagácia florbalu v regióne, pohybom predchádzať civilizačným chorobám a socializácia detí a eliminácia sociálnych rozdielov medzi rovesníkmi.


Vytvorené: 12. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 12:45
Autor: