Obsah

Oznam

Typ: ostatné | náš tip
Oznamujeme rodičom, že MŠ Medvedzie 138, Tvrdošín a MŠ Tvrdošín Oravské nábrežie 142, Tvrdošín začínajú prevádzku od 11.01.2021. Prevádzka materských škôl bude v súlade s nariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu /do ďalšieho usmernenia/ len pre pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domácnosti. Zákonný zástupca dieťaťa je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a je povinný predložiť písomný doklad od svojho zamestnávateľa, že nemôže prácu vykonávať z domácnosti.

Vytvorené: 17. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2021 11:33
Autor: