Obsah

Opatrenia vydané primátorom mesta Tvrdošín v súvislosti so šírením koronavírusu COVID prijaté dňa 10.3.2020

Typ: ostatné
Mesto Tvrdošín v súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorení koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma opatrenia s platnosťou od 11.3.2020. Termín ukončenia opatrení bude aktualizovaný podľa usmernení Ministerstva vnútra SR, či iných krízových zložiek, ktoré budú vydávať pokyny ku aktuálnemu vývoju tohto vírusového ochorenia.

     Opatrenia mesto Tvrdošín prijíma za účelom ochrany obyvateľstva pred možnou nákazou, pretože prevencia proti šíreniu koronavírusu je momentálne nevyhnutnosťou každého z nás.  Aj preto v našom meste prijímame  opatrenia, ktoré majú viesť k ochrane zdravia našich obyvateľov s možnosťou eliminovať, resp. znížiť možnosti rizika  rýchleho šírenia nového vírusu. Neustále monitorujeme situáciu nielen v našom meste, ale tiež v rámci Slovenska, a sme pripravení operatívne prijímať opatrenia v súlade s odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR, či príslušných ministerstiev.

      V rámci uvedených skutočností vedenie mesta Tvrdošín prijíma nasledovné opatrenia, ktoré sú v platnosti do odvolania.

• Rušia sa  všetky hromadné spoločenské,  kultúrne a športové podujatia organizované mestom  Tvrdošín a zároveň všetky iné  hromadné podujatia, ktoré sú organizované v mestských priestoroch a budovách.

• Rušia sa  a zakazujú sa všetky zájazdy, exkurzie,  študijné pobyty, koncerty, besedy, či iné skupinové aktivity  základných, materských škôl, CVČ a ZUŠ, ktorých  zriaďovateľom je mesto Tvrdošín.

Riaditelia školských a predškolských zariadení, CVČ a ZUŠ  sú povinní apelovať na deti a rodičov, resp. ak boli v kontakte s  rodinnými príslušníkmi , ktorí sa  vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby po konzultácii so svojim nadriadeným zostávali v 14 dňovej izolácii v domácom prostredí.

• Uzatvorila sa Mestská plaváreň pre verejnosť , plavecké výcviky škôl , ako aj výcviky plaveckých klubov

• Uzatvorila sa ľadová plocha  pre individuálne, verejné aj skupinové korčuľovanie

• Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, na základe usmernenia krízového štábu SR, či MŠ SR, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.

Odporúčame fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatiach nezúčastňovali.

• Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestskom úrade v Tvrdošíne, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.

  Mesto Tvrdošín od zajtrajšieho dňa obmedzí pohyb ľudí na mestskom úrade. Pre občanov bude sprístupnená iba kancelária prvého kontaktu (matrika), kde si občania vybavia základnú agendu. 

V prípade, ak bude nevyhnutný osobný kontakt s konkrétnym odborom alebo oddelením, tak bude prizvaný odborný zamestnanec mestského úradu, kde bude zriadená miestnosť na vybavovanie týchto náležitostí,

• Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.


     Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie. Viac informácií v súvislosti s koronavírusom nájdete na web.stránke Mesta Tvrdošín.

 

                                                                                                                     Ing. Ivan Šaško, primátor mesta


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2020 08:37
Autor: