Obsah

Október – mesiac úcty k starším

Typ: ostatné
Stretnutie dôchodcovAj keď jeseň života nebýva vždy príjemná, seniorov sužujú rôzne choroby, neduhy, mnohí ju aj napriek tomu dokážu prežívať aktívne.

Takí sú aj mnohí seniori z Oravy. Zúčastňujú sa rôznych športových i kultúrnych podujatí  organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku, a veru často prichádzajú zo súťaží s najvyššími oceneniami.

Medzi jedny z najpríjemnejších aktivít, ktoré si organizujú seniori z Nižnej, Podbiela, Trstenej a Tvrdošína patria spoločné posedenia, ktoré sa postupne organizujú v jednotlivých spomenutých mestách, a obciach z príležitosti mesiaca úcty k starším.

Tento rok boli hostiteľmi seniori nášho mesta. Podujatie sa uskutočnilo 15. októbra 2019 v spoločenskej sále mesta Tvrdošín. Účastníkov posedenia sme privítali vo vkusne vyzdobenej, jeseňou dýchajúcej sále a milým prekvapením pre nás všetkých bol darček od primátora mesta Ing. Ivana Šašku, ktorý čakal na stole každého seniora. Pán primátor sa tiež zúčastnil nášho stretnutia a v rámci programu sa prihovoril všetkým zúčastneným. Celé podujatie podporili všetky organizácie i podnikatelia mesta, ktorých sme oslovili.

Podujatie nám spestrili vystúpenia detí z CVČ z Tvrdošína, ZUŠ z Tvrdošína, ženskej skupiny ZRTV  z Tvrdošína pod vedením pani Ľubky Bokovej a skupiny ETNIKA z Nižnej pod vedením JUDr. Marty Todekovej. Za nás seniorov do programu prispela básňou Mgr. Gitka Šulcová a spevácka skupina OSTRAŽICA. Počas celého podujatia nás hudobne sprevádzal pán Peter Medvecký.

Počas celého podujatia nás obsluhovali pani učiteľky, členky ČK pri ZŠ Medvedzie a pracovníčky CVČ Tvrdošín.

V príjemnej atmosfére sme aspoň na chvíľu zabudli na problémy, ktoré nás trápia, ktoré  prirodzene patria k nášmu veku. No odchádzali sme s príjemným pocitom, že žijeme v meste, v ktorom úcta k starším nie je len prázdnou frázou, ale patrí medzi základné priority primátora mesta, organizácií, ktoré v meste fungujú i podnikateľov z Tvrdošína.

Všetkým Vám zo srdca ďakujeme za to, že aj Vaším pričinením sme mohli toto milé podujatie zorganizovať na patričnej úrovni a tak reprezentovať naše mesto čo najlepšie.

Za seniorov z Tvrdošína
Mgr. Mária Súlovcová

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 18. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2019 14:31
Autor: