Obsah

Nové opatrenia vlády SR prijaté 24.03.2020 v súvislosti so šírením COVID 19

Typ: ostatné
SRVláda Slovenskej republiky mimoriadne zasadala a 24. marca prijala nasledujúce opatrenia, o ktorých sa dočítate v nasledujúcom texte.

Stručný sumár opatrení prijatých vládou 24.03.2020:

1. Bude nariadený odklad preventívnych zdravotných prehliadok vo vzťahu k práci podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z.

2. Budú prijaté zmeny zákonov, ktoré zakotvia prerušenie plynutia zákonných lehôt (návrhy pripravia všetky ministerstvá)

3. RÚVZ vydá opatrenie, ktorým pozastaví činnosť denných stacionárov

4. V skrátenom leg. konaní sa predloží zmena zákona o ochrane osobných údajov, aby bolo možné využívať lokalizačné dáta z mobilných telefónov osôb v záujme ochrany verejného zdravia

5. Reprofilizácia celej siete nemocníc s cieľom zabezpečiť - 1 nemocnica na východnom a strednom Slovensku a v BA vyčlenená len na COVID-19

6. MZ - zdravotné poisťovne, aby garantovali minimálnu výšku príjmu ambulanciám (aj napriek poklesu výkonov)

7. UVZ vydá opatrenie, ktorým uzavrie prevádzku predajne potravín, masa, pečiva, potravín na os. a lekárske účely, drogérie, novín, časopisov, s krmivom pre zvieratá za účelom vytvorenia sanitárneho dňa a oddychu zamestnancov vždy v nedeľu

8. UVZ určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov len od 09.00 do 12.00 hod.

9. Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov po dobu uzatvorenia škôl.

10. Výzva dôchodcom, aby necestovali hromadnou dopravou, resp. ju využívali v absolútne nevyhnutných prípadoch (návšteva lekára).

11. Výzva dôchodcov, aby vychádzali z domu a bytu len v úplne nevyhnutných prípadoch (nákup, venčenie psa, lekár).

12. Výzva obciam a mestám na zriadenie telefonických liniek, kde si budú môcť dôchodcovia objednať donášku stravy.

13. MZV spracuje sumár opatrení v 20 vybraných krajinách s tým, ako zabrali.

14. Informácie o COVID-19 by mali byť viac sprístupnené prostredníctvom verejnoprávnych médií.

15. Návrh na skrátené leg. konanie, kde sa presadí výnimka pre notárov, advokátov, aby boli zabezpečené niektoré nimi poskytovaní služby. Nebudú plynúť zákonné lehoty, aby nebolo bránené osobám uplatniť si svoje práva od 12.03.2020 do 30.04.2020 predbežne.

16. Právnické osoby budú môcť zasadať per rollam.

17. Do 30.04.2020 nebude môcť prísť k výkonu dražobného práva a k výkonu exekúcie.

18. Príslušníci PZ a armáda budú prítomní pred tými nemocnicami, kde prichádza k výtržnostiam a nedodržiavaniu hygienických štandardov, príkazov a usmernení, najmä neprispôsobivými občanmi.

19. Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, budú zriadené drive-through odberné miesta, kde sa odbery budú realizovať z auta.

20. Lieky a ochranné pomôcky, ktoré sú nevyhnutné v rámci pandémie, bude zakázané vyvážať zo SR.

21. UVZ opatrením určí povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska (obchod, práca, úrad, ulica).

22. Ľudia budú stáť min. 2 metre jeden od druhého - všade.

23. UVZ vydá opatrenie, ktorým prikáže od 30.03.2020 merať teplotu čela pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov a iných miest, kde sa ľudia hromadne stretávajú.

24. Budú vysielané vyučovacie sloty a denné sv. omše na RTVS.

25. Bude sa rokovať s mobilnými operátormi o zasielaní cielených správ s pravidlami správania sa najmä najohrozenejším skupinám obyvateľstva.

26. Tovar, ktorý bude dovážaný pre obete pandémie do SR, bude môcť byť oslobodený od DPH a ciel.

27. Vláda bude rokovať s českou vládou o dovoze dvoch kľúčových liekov do SR.

28. Predĺžila sa platnosť zákazu hromadných podujatí športovej, spoločenskej a inej povahy - do odvolania.


Vytvorené: 24. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2020 08:40
Autor: