Obsah

Nezabudnite na svoju povinnosť

Typ: úrad | oznamy | ostatné
podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2022 ak u vás nastali v priebehu roka 2021 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti: kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie a vlastníci nového preukazu ŤZP.

Všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2021 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti (kúpa, predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty, vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie a vlastníci nového preukazu ŤZP), sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a to do 31. januára 2022 na MsÚ. Priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive.

Ako podať  priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie je možné podať osobne na MÚ / tlačivá sú na stiahnutie na stránke  nášho mesta /, poštou alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Od 1.novembra 2020 je spustená  nová mobilná aplikácia mID, s ktorou môžete  priamo cez mobil podať priznanie k DZN. Ak chcete o nej a jej službách vedieť viac, navštívte portál: www.vybavzmobilu.sk.

Doklady odôvodňujúce odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad:

 -potvrdenie o návšteve školy u študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia SR,

 ak ide o študenta, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava v mieste trvalého pobytu, lebo navštevuje školu na území SR, poskytne poplatník údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia študenta,

-potvrdenie o pobyte v zahraničí ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí,

-potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že táto osoba v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Tvrdošín,

-doklad, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce,

-potvrdenie o prechodnom pobyte, ubytovaní alebo nájomná zmluva,

-preukaz ZŤP, ZŤPS.

Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane. Doklady odôvodňujúce odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad je treba doručiť na Technické služby Mesta Tvrdošín do 31. januára 2022.

 

Finančné oddelenie MsÚ Tvrdošín         


Vytvorené: 11. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2022 13:44
Autor: