Obsah

Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí

Typ: ostatné | náš tip
Na IBV Varta začala 2. etapa - rozšírenie sietí 2Mesto Tvrdošín v spolupráci s Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. vyriešilo vybudovanie stavby „IBV VARTA II. etapa“ stavebné objekty SO 03 – Kanalizácia splašková a SO 04 Vodovod pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom v Tvrdošíne odborom ŽP dňa 29.11.2019 pod č. OU-TS-OSZP-2019/001357.

Vzhľadom k tomu, že v tejto časti územia sa realizuje výstavba ďalších rodinných domov,  je vypracovaná projektová dokumentácia pre rozšírenie sieti „IBV VARTA III. Etapa“. Novo navrhovaná etapa rieši rozšírenie vodovodnej siete a odvádzanie odpadových a splaškových vôd z nových rodinných domov s napojením do existujúcej siete.

Tieto práce sú realizované súčasne so stavbou Cykloturistický chodník Tvrdošín - Koscielisko,  objekt Cykloturistický chodník Štefanov – Medvedzie,


Vytvorené: 20. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2020 13:46
Autor: