Obsah

Medzinárodné projekty v ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne

Typ: ostatné
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy spolu so svojimi pedagógmi zapojili do medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+ a to hneď do štyroch.

Projektové zámery troch z nich vypracovala p. uč. PaedDr. Dagmar Kormaňáková a tým  je naša škola koordinátorom v týchto projektoch.Projekty sú zamerané na tvorbu príbehov, na efektívne využívanie moderných technológií, vrátane využívania online nástrojov Web 2.0, na zvyšovanie kultúrneho a sociálneho povedomia žiakov, na výučbu angličtiny prostredníctvom príbehov ako zdrojom inšpirácie a zábavy. Na výstupy realizovaných aktivít sa využíva etwinningový priestor pre spoluprácu- Twinspace. So žiakmi partnerských škôl z Portugalska, Turecka, Rumunska, Talianska, Poľska, Švédska, Srbska, Macedónska a Bulharska žiaci začali pracovať na stanovených úlohách, z ktorých časť sa mala realizovať hlavne počas mobilít v školách partnerských krajín. Bohužiaľ súčasná epidemiologická situácia celosvetovej pandémie neumožňuje žiakom a pedagógom vycestovať do zahraničia a tak sme sa spolu so zahraničnými partnermi projektu s názvom We are better friends with stories rozhodli uskutočniť online mobilitu- virtuálne stretnutie prostredníctvom komunikačného nástroja a internetu. Žiaci celý týždeň pracovali na zadaných úlohách- tvorili ppt prezenzáciu o svojej krajine, vymýšľali príbeh na základe určenia piatich postáv, dekorovali maskotov- portugalských keramických kohútov ľudovými motívmi, nacvičovali tradičný portugalský tanec a prezentovali výsledky pred všetkými zúčastnenými. Každý deň sa virtuálne spájali s kamarátmi z partnerských škôl, komunikovali v angličtine na dané témy, čo umožnilo žiakom zlepšovať svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku a lepšie spoznávať svojich zahraničných priateľov. Všetci zúčastnení v závere vyjadrili ľútosť nad tým, že sa v dôsledku pandémie nemohli vidieť a stretnúť všetci naživo a navštíviť a spoznať nové, zaujímavé miesta partnerskej krajiny Portugalska. Snáď sa nám takéto stretnutia podarí zrealizovať aspoň s partnermi ďalších projektov , do ktorých je naša škola zapojená.

Mgr. I. Šoltésová


Vytvorené: 7. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2021 10:34
Autor: