Obsah

Informácia o poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti s vyhláseným núdzovým stavom v SR

Typ: ostatné | náš tip
SRV súlade s prijatým uznesením č. 808 vydala Sekcia verejnej správy MV SR dňa 8. januára 2021 Usmernenie pre okresné úrady vo veci postupu poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR č. VI/2.

Pracoviská Okresné úradu Tvrdošín ( katastrálny odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, organizačný odbor) a Klientskeho centra (živnostenský odbor, pozemkový a lesný odbor, oddelenie dokladov, ODI – evidencia vozidiel) budú využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu so zamestnancami Okresného úradu Tvrdošín a Klientskeho centra. 

Umožňuje sa realizovanie osobných podaní len pre občanov za účelom výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti výlučne v podateľni Okresného úradu Tvrdošín, resp. klientskeho centra ( supervízor). Ich stránkové hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V prílohe nájdete aj Príkaz prezidenta PZ na zabezpečenie opatrení na úseku dopravných evidencii, dokladov a zbraní s účinnosťou od 11. januára 2021.

Odberné mieta na vykonávanie antigénového testovania v okrese Tvrdošín sú otvorené v pracovných dňoch v meste Tvrdošín od 7:00 hod do 15:00 hod. a v meste Trstená od 10:00 hod. do 18:00 hod. Na týchto OM sa vykonáva aj testovania antigénovými testami aj pre zamestnancov predškolských zariadení, nie je určený osobitný čas, testujú priebežne.


Prílohy

Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 15:24
Autor: