Obsah

Gymnázium v Tvrdošíne je školou eTwinningu

Typ: ostatné
eTwinningV apríli 2020 bol Gymnáziu v Tvrdošíne za prácu a zároveň prínos pre miestnu komunitu Európskou komisiou udelený medzinárodne uznávaný titul eTwinning School.

No týmto ocenením sa, samozrejme, práca nekončí. Titul dáva škole „splnomocnenie“ stať sa vzorom vo svete vzdelávania a priekopníkom v príprave učiteľov na digitálny vek.  Zároveň škola dostáva poslanie, aby sa stala inštitúciou, kde študenti sú agentmi zmien – pri rozvoji školy, používaní nových technológií, v kontakte s verejnosťou, a kde sa všetci zamestnanci podieľajú na vedení školy a pracujú ako jeden tím. Tento titul znamená, že Gymnázium v Tvrdošíne je inkluzívnou a inovatívnou vzdelávacou organizáciou zameranou na žiaka!

 Čo je eTwinning? Je to európska vzdelávacia komunita, ktorá zamestnancom a žiakom škôl ponúka možnosti komunikácie, spolupráce, vzdelávania, zdieľania, no hlavne rozvoja projektov. Akých projektov? Takých, ktoré žiakom umožňujú učiť sa zaujímavým spôsobom a precvičiť si získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote.

eTwinning je zastrešený Európskou komisiou  v rámci Európskeho programu pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Zamestnancom škôl poskytuje bezplatné vzdelávanie a podporu prostredníctvom národných podporných agentúr, no tiež možnosť účasti na medzinárodných podujatiach. Pedagógovia Gymnázia v Tvrdošíne už absolvovali niekoľko vzdelávaní o práci na školských projektoch a medzinárodnej spolupráci škôl i o využití digitálnych technológií v týchto projektoch a na vyučovaní. Mgr. Žofia Dzuriková bola vybratá, aby v štvorčlennej skupine pedagógov zo Slovenska reprezentovala našu krajinu na medzinárodnej konferencii eTwinning Schools Thematic Conference v írskom Dubline.

Gymnázium, Tvrdošín, sa do eTwinningu zapája už od roku 2014. Odvtedy študenti pod vedením učiteľov zrealizovali niekoľko úspešných projektov, niektoré z nich boli aj ocenené, napríklad: Bringing Generations Together – Národná cena za projekt realizovaný s krajinami eTwinning plus, tiež cena Move 2 learn, Learn 2 move – odmenou bolo 350€ na žiaka, za ktoré 29 študentov vycestovalo po Európe. Old and new@me and you – Národná cena za projekt  eTwinning. Ďalšie projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality: Top ten disappearing treasures of Europe, We are Europe – obidva na tému európskeho kultúrneho dedičstva. Uskutočnil sa aj športový projekt eSwimming, eRunning, eTwinning, ktorého vyvrcholením bola aktívna účasť študentov na maratóne 3-Brückenlauf v rakúskom Linzi.

Niekoľko projektov už bolo realizovaných aj v nemeckom jazyku, napríklad Mythologie der Welt alebo So ist es bei us. Wie ist es bei euch?

V tomto školskom roku žiaci tvorili tri projekty, podarilo sa ich ukončiť aj napriek dištančnému vzdelávaniu a všetkým už bol udelený Národný certifikát kvality!

A Democratic School without Bullying – na tému prevencie šikany, We learn – We share – učenie sa o krajinách a zdieľanie formou online kvízov, World 2.0 – téma klimatických zmien. Zároveň sa cez platformu eTwinning realizuje dvojročný projekt Erasmus+ Nationality and identity as a project for our European future based on common history and responsibility, v rámci ktorého žiaci vycestujú do Nemecka, Česka a Maďarska.

Pocit z práce na projekte najlepšie vyjadrujú samotní žiaci školy:

„Vďaka projektu eTwinning sme robili na hodinách veľmi zaujímavé úlohy. Napríklad sme všetci spoločne vymýšľali príbehy, navzájom si ich s partnermi dopĺňali a nakoniec z toho vyšli úplne nové a originálne diela. Učili sme sa byť teamovými hráčmi, zlepšovali sme si angličtinu a celkovo komunikáciu. Dozvedeli sme sa veľa nových informácii o kultúre a tradíciách našich zahraničných partnerských škôl a taktiež sme prezentovali aj tú svoju.“ K. Š.

„Myslím si, že je dobré sa zapájať do takýchto projektov, lebo nám to umožní aj spoznať iných ľudí a vidíme, ako to chodí v iných krajinách. Zase naopak môžeme spoznávať aj naše Slovensko, keďže ho prezentujeme.“ M.P.

Bolo super, že sme mohli pomôcť a poradiť jednotlivým štátom v ich problémoch so životným prostredím a riešiť to spoločne navzájom. Predsa sa vždy vraví, že treba o našu Zem dbať a robiť z nej krajší svet. A vďaka tomuto projektu sme jej mohli aspoň z časti pomôcť a ukázať, že nám na tom skutočne záleží. A som rada, že som mohla byť súčasťou práve ja.“  K. Z.

„...bol to dobrý nápad, mohli sme sa aj porozprávať anglicky, posielali sme si darčeky, celý priebeh projektu bol super. Pomohol sa mi zlepšiť v angličtine. Ak by mali aj ostatní žiaci možnosť sa zapojiť do projektu, tak nech neváhajú.“ E.H.

„... I worked in a team & I got new skills, e.g. I know how I can make memory game with pictures... But my favourite event was opening Christmas presents from French and Turkish students. I hope we will do this project next year, too.“ M.H.

„... je to niečo iné v rámci hodín, čo študentov povzbudí k štúdiu.“ B.B.

„Naučila som sa pracovať nových programoch, zistila som veľa informácií o Turecku a Francúzsku a ochutnala som ich špeciality. Najlepšia aktivita boli, podľa mňa, rozhovory so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, pretože som si uvedomila, čo všetko mám.“ M.H.

„This project was great. We learned new things. How to cooperate with others who are abroad and develop our creativity. Our project was about comparing new things with old ones.“ M.M.

eTwinning odporúčam aj iným študentom.  Je to skvelá skúsenosť tímovej práce. Mne osobne sa najviac páčil rozhovor s handicapovanou osobou. Ale aj hranie Kahoot kvízu. Tešil som sa, ako si ho zahráme aj s handicapovanými osobami. Je to skvelá skúsenosť.“ M.T.

„Pre mňa bol eTwinning ako oddych, stále sme sa učili, no skôr hrou. Mňa to veľmi bavilo a mohla som tam využiť výtvarnícke schopnosti.“ J.H.

„ Ja som sa tam naučil hlavne angličtinu a aj o ostatných štátoch. Riadne ma bavilo, ako sme hrali kahoot, vytváranie avatara a ešte ako sme sa fotili. Odporučil by som to aj ostatným.“ T.Z.

Keď sa povie projekt, veľa ľudí si predstaví prácu navyše. Áno, pre učiteľov je to čosi práce navyše. Ale žiaci pracujú prevažne v rámci vyučovacích hodín, lebo všetky projekty sú začlenené do učebných osnov a pomáhajú dosahovať vzdelávacie ciele, avšak zaujímavou, zážitkovou formou. Rozvíjajú komunikáciu žiakov v cudzích jazykoch a digitálne zručnosti, prelínajú naraz niekoľko vyučovacích predmetov ako je geografia, história, umenie a kultúra, informatika, občianska náuka, telesná výchova, dokonca i hudobná výchova a literatúra.

 

Auto: Žofia Dzuriková


Vytvorené: 15. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2020 09:18
Autor: