Obsah

Elektronické SAMOSČÍTANIE OBYVATEĽOV

Typ: ostatné | náš tip
Elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie pomocou inej, najmä blízkej osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, sa uskutoční v dňoch od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Základné informácie

Vzor sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov

  1. Zúčastniť sa sčítania je právom, a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.
  2. Sčítať sa musí každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
  3. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
  4. Každý obyvateľ vyplní tlačivo (sčítací formulár), ktoré bude dostupné na stránke www.scitanie.sk, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov, sa v termíne od 15.februára 2021 do 31.marca 2021 n e z r e a l i z u j e. 

O termíne, kedy sa sčítanie zrealizuje za pomoci asistenta, rozhodne predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami (napr. z dôvodu imobility a iné), budú môcť využiť aj služby stacionárneho a mobilného asistenta, ktorý je zamestnancom mesta, resp. bude určený ako zástupca mesta Tvrdošín.

Vláda SR 20. januára 2021 rozhodla o zmene zákona o sčítaní z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením ochorenia Covid-19.

Po schválení v NR SR sa Asistované sčítanie uskutoční od 01. apríla 2021 do najneskôr 31. októbra 2021.

Viac informácií: www.tvrdosin.sk, www.scitanie.sk


Príloha

Vytvorené: 2. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2021 09:29
Autor: