Obsah

Dotazník na zistenie spokojnosti s bezpečnosťou vo Vašom meste

Typ: ostatné
Vnímanie kvality bezpečia vo Vašom meste

Vážená respondentka, vážený respondent,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka zameraného na oblasť bezpečnosti (vyplnenie Vám zaberie približne 10 minút).

"Získané informácie sú dôverné a budú slúžiť pre potreby vypracovania dizertačnej práce s názvom: "Výskum kvality bezpečnosti v miestnej samospráve." Za spoluprácu Vám ďakujem."

Ing. Jozef Kubás, doktorand Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Dúfame, že aj vďaka Vašej ochote pri vypĺňaní tohto dotazníka sa podarí zvýšiť bezpečnosť aj v našom meste. Tento dotazník je zameraný primárne na obyvateľov mesta Tvrdošín.

Dotazník na zistenie spokojnosti s bezpečnosťou vo Vašom meste.


Vytvorené: 9. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2018 17:22
Autor: