Obsah

Dobrovoľní hasiči

Typ: ostatné
Po roku sa na výročnej schôdzi stretli v sobotu 23. marca dobrovoľní hasiči nášho mesta.

Zhodnotili činnosť organizácie za rok 2018 a zároveň zhodnotili plnenie uznesenia a plánu hlavných úloh za rok 2018.

V roku 2018 v oblasti požiarnej prevencie mali naplánovaný výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v našom meste. Sú vytvorené tri kontrolné skupiny, ktoré pravidelne vykonávajú kontroly vykurovacích telies, dymovodov, komínov ako aj hospodárskych budov z hľadiska ochrany pred požiarmi.

Keďže Oravice - časť Tvrdošína patria do katastra mesta Tvrdošín, vykonávajú tieto preventívne  protipožiarne kontroly aj tam.

V spolupráci s mestom zabezpečili odvysielanie rozhlasových relácii v mestskom rozhlase so zameraním sa na požiarnu ochranu, a to v jarnom období so zameraním proti vypaľovaniu starých trávnatých porastov a v zimnom období na potrebu kontroly dymovodov a komínov.

Dňa 01.05.2018  boli privolaní k požiaru domu na starom Medvedzí. Jednalo sa o požiar v podkroví rodinného domu, ktorý sa podarilo lokalizovať a uhasiť. Pri požiari nebol nikto zranený.

V máji 2018 boli pozvaní do obce Horný Štefanov na oslavy sviatku sv. Floriána - patróna hasičov. V júni 2018 sa zúčastnili viacerých akcií:

- deň detí poskytli vozidlo Iveco Daily na prezentáciu

- Strunobranie, Orava fest, kde zabezpečovali poriadok a protipožiarny dozor. 

Dostali aj hlásenie o povodni v hoteli Limba. Po príchode na miesto zatopenia zistili, že pivnice a priliehajúce priestory sú zaplavené. Pomocou plávajúceho a elektrických ponorných čerpadiel odčerpávali vodu zo zaplavených časti hotela. Boli tam privolaní aj dobrovoľný hasiči so Zábiedova, ktorí pomáhali odčerpávať vodu zo vstupnej časti vchodu do najnižšieho podlažia hotela. Po odčerpaní vody z vchodu sa presunuli do kostola, kde odčerpávali vodu pod vežou.

V júni sa zúčastnili aj previerkovej súťaže pripravenosti, ktorá sa konala v obci Nižna. Od nás súťažili len členovia nad 25 rokov a to: Košarišťan Martin, Vróbeľ Róbert, Gonda Miloš, Korbeľ Martin, Jantošík Ján, Gonda Ján, Kováč Peter a Bandošťák Anton. Skončili na druhom mieste.

Niektorí členovia sa tiež účastnili súťaže o získanie výkonnostnej triedy. Limity pre získanie II. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca na rok 2018 dosiahli: Martin Korbeľ a Ján Jantošík. Miloš Gonda splnil limity na získanie III. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca na rok 2018. 

V júli pomáhali aj pri organizácii osláv sv. Anny v Oraviciach, kde pomáhali pri organizovani vozidiel na križovatke a usmernení účinkujúcich.

V auguste boli pozvaní na oslavy stého výročia založenia hasičského zboru v Kościelisku v Poľsku. 

V septembri zabezpečovali dobrovoľní hasiči poriadok a ochranu pri podujatí - Dni mesta.

V novembri absolvovali školenie veliteľov a veliteľov družstiev, ktoré sa konalo v Oravskom Podzámku a bolo zavŕšené preskúšaním vedomostí, ktoré sa konalo v decembri v Tvrdošíne.

V závere si popriali veľa spoločných síl do prípadných zásahov.


Vytvorené: 2. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 12:08
Autor: