Obsah

Do práce na bicykli

Typ: ostatné
Do práce na bicykliNaše mesto je zaregistrované do celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2020“.

Spoločným zámerom súťaže je okrem podpory budovania kvalitnej a bezpečnej infraštruktúry pre peších a cyklistov aj zvyšovanie povedomia obyvateľov o užitočnosti a prínosoch nemotorovej a verejnej osobnej dopravy pre zlepšenie životného prostredia, a tým aj celkovej kvality života v mestách. Tento ročník je zameraný predovšetkým na zníženie dopravy v centrách slovenských miest a obcí s cieľom vytvárať podmienky pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

„Sadni na bicykel a zachráň svet!"

S touto výzvou odštartovala v úvode marca kampaň, ktorá je najväčším podujatím propagujúcim udržateľné formy dopravy na Slovensku. Už 7. ročníkom výzvy prevedie účastníkov postava “cyklohrdinu”, ktorý bude upozorňovať na dôležitosť správnej voľby pri výbere dopravného prostriedku do zamestnania či školy. Práve použitím bicykla namiesto automobilu budú môcť obyvatelia prispieť nielen k ekologickej záchrane svojho mesta, ale svojou trochou aj celého sveta.

Tvrdošín bol do súťaže zaregistrovaný 6. marca. Záujemci, ktorí sa chcú do kampane zapojiť, nájdu všetky informácie na stránke: https://www.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze

Lokálnym koordinátorom bol menovaný Ing. Roman Jurinec. Kontakt: 0908352853, e-mail: jurinec.roman@gmail.com.


Vytvorené: 6. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2020 00:44
Autor: