Obsah

Aktuálny stav k súťaži dodávateľa na výstavbu úseku R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Typ: ostatné | náš tip
Vizuálizacia R3Úrad pre verejné obstarávanie vyvíja maximálne úsilie na vydanie rozhodnutia vo veci podaných námietok na úseky rýchlostnej cesty Tvrdošín – Nižná v skorších lehotách ako to stanovuje zákon. Za verejné obstarávanie a jeho priebeh nesie zodpovednosť verejný obstarávateľ, ktorý by mal mať sám záujem na čo najskoršom ukončení verejnej súťaže.

     Je zákonnou povinnosťou NDS doručiť úradu kompletnú dokumentáciu, aby úrad mohol rozhodnúť vo veci námietok čo najskôr, a aby nedochádzalo k prieťahom /prerušovaniu/ v posudzovaní námietok úradom a tým pádom k predlžovaniu celého procesu verejného obstarávania. Kompletná dokumentácia je potrebná pre zákonné a objektívne posúdenie danej veci.

     Vo vzťahu k námietkam na úseku rýchlostnej cesty Tvrdošín – Nižná úrad uvádza, že NDS dňa 9. mája 2019 doručila úradu dokumentáciu, ktorú úrad potrebuje pre dôsledné posúdenie podaných námietok vo veci. Úrad upozorňuje, že NDS tak urobila dva dni po úradom stanovenej lehote. Úrad teraz podané námietky vyhodnocuje. V prípade, že dokumentácia je kompletná, lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní odo dňa 9. mája 2019. Úrad pre verejné obstarávanie vyvíja maximálne úsilie, aby v danej veci vydal rozhodnutie skôr, ako mu to ukladá zákon.


Vytvorené: 5. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2019 13:33
Autor: