Obsah

Späť

3/2009

VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf 102kB

Dodatok č. 1.pdf 100kB Schválený MsZ dňa 14.12.2011

Vyvesené: 1. 1. 2010

Dátum zvesenia:

Späť