Obsah

Späť

2/2012

VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf 119kB

Dodatok č. 1.pdf 106kB Schválený MsZ dňa 11.12.2013

Vyvesené: 1. 1. 2013

Dátum zvesenia:

Späť