Obsah

Späť

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 25. 4. 2018

Zodpovedá: Jana Urbanová

Späť