Obsah

Späť

VZN č. 1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín

Vyvesené: 28. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť