WebMapping - KML - Google Maps
Kostol Najsvätejšej Trojice-
Kategória: Kultúrna pamiatka
Podkategória: Sakrálna stavba
Obdobie vzniku: 2.pol.18. storočia
Adresa: Trojičné námestie
Mestská časť: Tvrdošín