hlavicka5.jpg

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

112 jednotné číslo tiesňového volania (integrovaný záchranný systém)

150 Hasičský a záchranný zbor

155 Zdravotnú záchrannú službu

158 Políciu