Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Zmluvy - bytový fond 2017

 

Medvedzie 254

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1.          

 

Medvedzie 256-50

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 256/50-1 .pdf .pdf 28.02.2017 01.03.2017
2. Zmluva o nájme mestského bytu č. 256/50-1 .pdf .pdf 28.02.2017 01.03.2017
3. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-8 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
4. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-17 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
5. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-50 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
6. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-61 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
7. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-55 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
8. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-58 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
9. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-52 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
10. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-62 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
11. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-8 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-17 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
13. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-50 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
14. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-52 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
15. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-55 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
16. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-61 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
17. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-62 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
18. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-58 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
19. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-10 .pdf .pdf 31.08.2017 01.09.2017
20. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-17 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
21. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-50 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
22. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-52 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
23. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-58 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
24. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-62 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
25. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-55 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
26. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-8   .pdf 29.09.2017 30.09.2017
27. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-61   .pdf 29.09.2017 30.09.2017
28. Zmluva o nájme mestského bytu č.256/50-1 .pdf .pdf 06.12.2017 07.12.2017
29. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-14 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
30. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-50 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
31. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-52 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
32. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-55 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
33. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-58 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
34. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-62 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
35. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.256/50-17 .pdf .pdf 22.12.2017 23.12.2017

 

Medvedzie 259-51

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-16 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
2. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-13 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
3. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-1 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
4. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-3 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
5. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-7 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
6. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-3 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
7. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-16 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
8. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-13 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
9. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-3 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
10. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-13 .pdf .pdf 29.09.2017 30.10.2017
11. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-16 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
12. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-16 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
13. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-3 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
14. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.259/51-13 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017

 

 

Medvedzie 262-52

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 262/52-21 .pdf .pdf 15.02.2017 16.02.2017
2. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-21 .pdf .pdf 15.02.2017 16.02.2017
3. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 262/52-15 .pdf .pdf 15.02.2017 16.02.2017
4. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-15 .pdf .pdf 15.02.2017 16.02.2017
5. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-11 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
6. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-6 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
7. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-8 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
8. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-6 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
9. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-11 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
10. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-8 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
11. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-5 .pdf .pdf 31.07.2017 01.08.2017
12. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č.262/52-3 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
13. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-3 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
14. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-8 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
15. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-11 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
16. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.262/52-6   .pdf 29.09.2017 30.09.2017
17. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č.262/52-16 .pdf .pdf 03.11.2017 04.11.2017
18. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-16 .pdf .pdf 03.11.2017 04.11.2017
19. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestkého bytu č.262/52-8 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
20. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestkého bytu č.262/52-11 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017

 

Medvedzie 264-53

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-10 .pdf .pdf 30.01.2017 31.01.2017
2. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-19 .pdf .pdf 30.01.2017 31.01.2017
3. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-19 .pdf .pdf 31.01.2017 01.02.2017
4. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-19 .pdf .pdf 17.03.2017 18.03.2017
5. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-10 .pdf .pdf 31.03.2017 01.04.2017
6. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-19 .pdf .pdf 31.03.2017 01.04.2017
7. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-22 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
8. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-25 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
9. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-4 .pdf .pdf 28.04.2017 29.04.2017
10. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-6 .pdf .pdf 15.06.2017 16.06.2017
11. Zmluva o nájme mestského bytu č.264/53-6 .pdf .pdf 15.06.2017 16.06.2017
12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-4 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
13. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-22 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
14. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-25 .pdf .pdf 30.06.2017 01.07.2017
15. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-15 .pdf .pdf 17.08.2017 18.08.2017
16. Zmluva o nájme mestského bytu č.264/53-15 .pdf .pdf 21.08.2017 22.08.2017
17. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-9 .pdf .pdf 28.08.2017 29.08.2017
18. Zmluva o nájme mestského bytu č.264/53-9 .pdf .pdf 28.08.2017 29.08.2017
19. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-9 .pdf .pdf 25.09.2017 26.09.2017
20. Zmluva o nájme mestského bytu č.264/53-18 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
21. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-4 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
22. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-22 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
23. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-25 .pdf .pdf 29.09.2017 30.09.2017
24. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-24 .pdf .pdf 02.10.2017 03.10.2017
25. Zmluva o nájme mestského bytu č.264/53-24 .pdf .pdf 05.10.2017 06.10.2017
26. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-22 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
27. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-25 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
28. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-4 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017
29. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č.264/53-26 .pdf .pdf 21.12.2017 22.12.2017

 

Or. nábrežie 906-29

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1.