Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Zmluvy - bytový fond 2016

 

Medvedzie 254

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 254/1 .doc  .pdf  04.01.2016 05.01.2016
2. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 254/1 .docx .pdf 30.06.2016 01.07.2016
3. Zmluva o nájme mestského bytu č. 254/1 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016

 

Medvedzie 256-50

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-1 .doc  .pdf  04.01.2016 05.01.2016
2. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-2 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
3. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-3 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
4. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-4 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
5. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-5 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
6. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-6 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
7. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-7 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
8. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-8 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
9. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-9 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
10. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-10 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
11. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-11 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
12. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-12 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
13. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-13 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
14. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-14 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
15. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-15 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
16. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-16 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
17. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-17 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
18. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-18 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
19. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-19 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
20. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-20 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
21. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-33 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
22. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-47 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
23. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-48 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
24. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-49 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
25. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-50 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
26. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-51 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
27. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-52 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
28. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-53 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
29. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-54 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
30. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-55 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
31. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-56 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
32. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-57 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
33. Dodatok č.8 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-58 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
34. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-59 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
35. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-60 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
36. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-61 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
37. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-62 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
38. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-63 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
39. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-64 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
40. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-65 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
41. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-8 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
42. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-17 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
43. Dodatok č.6 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-19 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
44. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-47 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
45. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-48 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
46. Dodatok č.6 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-50 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
47. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-52 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
48. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-55 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
49. Dodatok č.9 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-58 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
50. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 256/50-62 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
51. Dodatky k Zmluvám o nájme mestských bytov č.256/50 1-19 .docx .pdf 30.06.2016 01.07.2016
52. Dodatky k Zmluvám o nájme mestských bytov č.256/50
20,33,47-65
.docx .pdf 30.06.2016 01.07.2016
53. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č.256/50-10 .doc .pdf 13.09.2016 14.09.2016
54. Zmluva o nájme mestského bytu č. 256/50-10 .doc .pdf 15.09.2016 16.09.2016
55. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č.256/50-14 .doc .pdf 28.09.2016 29.09.2016
56. Zmluva o nájme mestského bytu č. 256/50-14 .doc .pdf 30.09.2016 01.09.2016
57. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 256/50 1-19 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016
58. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 256/50 22 a 33 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016
59. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 256/50 47-65 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016
60. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č.256/50-11 .docx .pdf 30.12.2016 31.12.2016
61. Zmluva o nájme mestského bytu č. 256/50-11 .docx .pdf 31.12.2016 01.01.2017

 

Medvedzie 259-51

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.9 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-1 .doc  .pdf  04.01.2016 05.01.2016
2. Dodatok č.9 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-2 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
3. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-3 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
4. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-4 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
5. Dodatok č.8 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-5 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
6. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-6 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
7. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-7 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
8. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-8 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
9. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-10 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
10. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-11 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
11. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-12 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-13 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
13. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-14 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
14. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-15 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
15. Dodatok č.4 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-16 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
16. Dodatok č.10 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-1 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
17. Dodatok č.10 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-2 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
18. Dodatok č.6 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-3 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
19. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-13 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
20. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 259/51-16 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
21. Dodatky k Zmluvám o nájme mestských bytov č.259/51 1-16 .docx .pdf 30.06.2016 01.06.2016
22. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 259/51 10 a 16 .docx .pdf 03.10.2016 04.10.2016
23. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 259/51 1-15
okrem č. b. 10
.docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016

 

 

Medvedzie 262-52

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-1 .doc  .pdf  04.01.2016 05.01.2016
2. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-2 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
3. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-3 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
4. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-4 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
5. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-5 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
6. Dodatok č.8 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-6 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
7. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-7 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
8. Dodatok č.9 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-8 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
9. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-9 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
10. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-10 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
11. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-11 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-12 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
13. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-13 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
14. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-14 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
15. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-15 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
16. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-16 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
17. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-17 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
18. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-18 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
19. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-19 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
20. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-20 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
21. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-21 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
22. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-22 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
23. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-23 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
24. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-24 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
25. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-4 .doc .pdf 14.03.2016 15.03.2016
26. Dodatok č.9 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-6 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
27. Dodatok č.10 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-8 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
28. Dodatok č.6 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 262/52-11 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
29. Dohoda o skočení nájmu mestského bytu č. 262/52-16 .doc .pdf 30.05.2016 31.05.2016
30. Dohoda o skočení nájmu mestského bytu č. 262/52-1 .doc .pdf 30.05.2016 31.05.2016
31. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-16 .doc .pdf 31.05.2016 01.04.2016
32. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-1 .doc .pdf 31.05.2016 01.04.2016
33. Dodatky k Zmluvám o nájme mestských bytov č.259/52 2-24 .docx .pdf 30.06.2016 01.07.2016
34. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-5 .doc .pdf 29.07.2016 30.07.2016
35. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 262/52 2 a 13 .docx .pdf 29.09.2016 30.09.2016
36. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 262/52 7 .doc .pdf 03.10.2016 04.10.2016
37. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 262/52 3-24
okrem č. b. 4,5,13,16
.docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016
38. Zmluva o nájme mestského bytu č. 262/52-1 .docx .pdf 31.12.2016 01.01.2017

 

Medvedzie 264-53

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-1 .doc  .pdf  04.01.2016 05.01.2016
2. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-2 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
3. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-3 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
4. Dodatok č.11 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-4 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
5. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-5 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
6. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-6 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
7. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-7 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
8. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-8 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
9. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-9 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
10. Dodatok č.8 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-10 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
11. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-11 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
12. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-12 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
13. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-13 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
14. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-14 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
15. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-15 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
16. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-16 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
17. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-17 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
18. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-18 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
19. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-19 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
20. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-20 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
21. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-21 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
22. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-22 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
23. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-23 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
24. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-24 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
25. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-25 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
26. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-26 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
27. Dodatok č.12 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-27 .doc .pdf 04.01.2016 05.01.2016
28. Dodatok č.12 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-4 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
29. Dodatok č.9 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-10 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
30. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-23 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
31. Dodatok č.3 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-25 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
32. Dodatok č.13 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 264/53-27 .doc .pdf 04.04.2016 05.04.2016
33. Dodatky k Zmluvám o nájme mestských bytov č.259/53 1-27 .docx .pdf 30.06.2016 01.07.2016
34. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-26  .doc .pdf 28.09.2016 29.09.2016
35. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-26 .doc .pdf 30.09.2016 01.10.2016
36. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-7 .docx .pdf 03.10.2016 04.10.2016
37. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 264/53 1-27 okrem č. b. 7 a 15 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016
38. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-15 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016
39. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-10 .docx .pdf 30.12.2016 31.12.2016
40. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-11 .docx .pdf 30.12.2016 31.12.2016
41. Dohoda o skončení nájmu mestského bytu č. 264/53-21 .doc .pdf 30.12.2016 31.12.2016
42. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-10 .docx .pdf 31.12.2016 01.01.2017
43. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-11 .docx .pdf 31.12.2016 01.01.2017
44. Zmluva o nájme mestského bytu č. 264/53-21 .docx .pdf 31.12.2016 01.01.2017

 

Or. nábrežie 906-29

 

P.č. Názov zmluvy .doc .pdf Zverejnené Účinné
1. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 906/29-1 .doc  .pdf  04.01.2016 05.01.2016
2. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 906/29-2 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
3. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 906/29-3 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
4. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 906/29-4 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
5. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 906/29-5 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
6. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme mestského bytu č. 906/29-6 .doc .pdf  04.01.2016 05.01.2016
7. Dodatky k Zmluvám o nájme mestských bytov č. 906/29 1-6 .doc .pdf 30.06.2016 01.07.2016
8. Zmluva o nájme mestského bytu č. 906/29 - 4 .docx .pdf 03.10.2016 04.10.2016
9. Zmluvy o nájme mestských bytov č. 906/29 1-6 okrem č. b. 4 .docx .pdf 31.10.2016 01.11.2016