Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Žilinský samosprávny kraj

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.46/2016 na rok 2017 bola mestu Tvrdošín poskytnutá dotácia vo výške 800 eur z programu Kultúra, podprogramu 1 Živá kultúra na podujatie „Folklórne Oravice – XXVII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu.“